سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه دفتر تسهیلگری ذوالانوار در شهرداری منطقه 1

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه با حضور شهردار منطقه 1 ، معاونت اداری ومالی ومدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان  همراه مدیر دفتر تسهیلگری ذوالانواردرخصوص مسائل بافت فرسوده تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس جلسه با حضور شهردار منطقه 1 ، معاونت اداری ومالی ومدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان  همراه مدیر دفتر تسهیلگری ذوالانواردرخصوص مسائل بافت فرسوده تشکیل گردید.

 درابتدا مهندس اشرفی شاخص های بافت فرسوده را معرفی نموده واینکه 148 هکتار از بافت فرسوده شهر شیراز در محدوده شهرداری منطقه 1 قرار دارد .وسپس از هدف تشکیل دفاتر تسهیلگری در مناطق چوگیا وذولانوار وقصرالدشت وسایر مناطق بافت فرسوده شهر شیراز گزارشی مبسوط ارائه نمودوهمچنین توضیحاتی از شرح وظایف این دفاتر را بیان کرد.

مهندس شهریاری شهردار منطقه 1 در ابتدا: تشکیل اینگونه دفاتر خدماتی در سطح مناطق شهرداری قدردانی وتشکر کرد وافزود این فاتر در کمک رسانی به شهرداری  وآبادانی شهربسیار موثر می باشند واین دفاتر باید پاسخگوی نیازهای مردم منطقه باشد ونیازهای مردم رابررسی نموده وبه شهرداری ارائه نمایند واین دفاتر باید به طور مستمر با شورا یاران محله ارتباط داشته باشند.

وی افزود:این دفاتر پل ارتباطی بین شهرداری ومردم می باشند ومی بایست از نیروهای خلاق ،خوش برخورد ومتخصص  در این دفاتر استفاده نمود . وی در ادامه این دفاتر به عنوان بازو ویاور شهرداری یاد کردوبشدت برحمایت از این دفاتر تاکیدکرد.

در پایان گزارشی نیز از عملکر دفتر تسهیگری ذوالانوار توسط مهندس امین مدیر دفتر به ایشان ارائه گردید. ضمنا شرکت عمران ومسکن سازان نیز آمادگی کامل خودرا جهت انجام دوره های آموزش در سطح ساکنان ومدیران ، همچنین مباحث اطلاع رسانی وتبلیغات در سطح بافت فرسوده را اعلام نمود.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top