سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نشست تخصصی " تجربه های موفق در اجرایی سکونتگاه های غیررسمی خانه محله شیرازوخراسان رضوی " برگزار می

در ادامه سلسله  نشست های تخصصی  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  با همکاری  مرکز علمی کاربری  شهر سازی ، نوسازی  و بهسازی  شهرداری تهران  ، دومین نشست تخصصی مشترک  با موضوع " تجربه های موفق در اجرایی سکونتگاه  های غیررسمی  شهر شیراز ز  "با سخرانی اقای  طالبان  برگزار می شود .

در ادامه سلسله  نشست های تخصصی  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  با همکاری  مرکز علمی کاربری  شهر سازی ، نوسازی  و بهسازی  شهرداری تهران  ، دومین نشست تخصصی مشترک  با موضوع " تجربه های موفق در اجرایی سکونتگاه  های غیررسمی  خراسان رضوی و خانه  محله شیراز  "با سخرانی آقایان افچنگی و طالبان  برگزار می شود .

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند  در روز یکشنبه  4 خرداد  ماه  از ساعت 14 به  سالن  اجتماعات شرکت مادر  تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  مراجعه نمایند

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top