سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آماده سازی زمین فوتبال خانه محله شهرک بهار

در راستای اقدامات توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ، خانه محله شهرک بهار با همکاری شهرداری منطقه 2 نسبت به آماده سازی زمین چمن فوتبال واقع در بوستان شکوفه  اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس نقل از عباس زاده  مدیر بافت فرسوده شرکت : خانه محله شهرک بهار با همکاری شهرداری منطقه 2 نسبت به آماده سازی زمین چمن فوتبال واقع در بوستان شکوفه  اقدام نموده.

مقرر شد : زمین در اختیار ورزش دوستان وعلاقمندان به فوتبال در گروه سنی مختلف قرار گیردوهمچنین این زمین جهت عموم آزاد می باشد. وعلاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به خانه محله شهرک بهار مراجعه نمایند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top