دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

امضاي تفاهم نامه ساماندهي بافت تاريخي شهر شيراز

با حضور سه تن از معاونان وزير راه و شهرسازي، معاون سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و معاون عمراني استانداري فارس تفاهم نامه ساماندهي بافت تاريخي شهر شيراز امضاء شد.

 

با حضور معاونان وزير راه و شهرسازي انجام شد امضاي تفاهم نامه ساماندهي بافت تاريخي شهر شيراز با حضور سه تن از معاونان وزير راه و شهرسازي، معاون سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و معاون عمراني استانداري فارس تفاهم نامه ساماندهي بافت تاريخي شهر شيراز امضاء شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ، اين تفام نامه كه به امضاي معاون شهرسازي و معماري، مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري و معاون مسكن و ساختمان و معاون سازمان ميراث فرهنگي، معاون عمراني استانداري، مديركل راه و شهرسازي، مديركل ميراث فرهنگي استان، شهردار شيراز و رئيس شوراي اسلامي شيراز رسيده است بر تهيه سند بلند مدت چشم انداز و استراتژي توسعه شهري شيراز با مشاركت وزارت راه و شهرسازي و شهرداري شيراز در مدت حداكثر دو سال تاكيد كرده است.
در اين تفاهم نامه آمده است: تسريع در تصويب طرح تفصيلي بافت تاريخي و فرهنگي شيراز توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و تهيه و تصويب طرح تجديد نظر حريم بناهاي تاريخي منطقه تاريخي شهر شيراز توسط سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بنابر اين گزارش استقرار مجدد دبيرخانه مقررات ملي ساختمان در شيراز و برگزاري همايش دوسالانه مقررات ملي ساختمان و اجراي پروژه هاي حمل و نقل و ترافيك در محدوده بافت تاريخي فرهنگي شيراز با مشاركت وزارت راه و شهرسازي ( شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران)، شهرداري شيراز و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از مفاد اين تفاهم نامه است.
در اين تفاهم نامه آمده است: با مشاركت وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شهرداري شيراز با زنده سازي و احياء سه محور تاريخي و مراكز محلات آنها واقع در منطقه تاريخي فرهنگي شيراز، مرمت و تملك خانه هاي تاريخي واقع در محدوده هاي ذكر شده در تفاهم نامه و زمينه سازي براي بهره برداري از آنها در جهت ايجاد جريان زندگي در بافت، حفاظت، مرمت و احياء بازار وكيل شيراز با كمك و مشاركت هيئت امناء بازار و حفاظت، مرمت و ساماندهي مجموعه تاريخي زنديه شيراز در راستاي ثبت جهاني اقدام لازم صورت گيرد.
بند چهارم اين تفاهم نامه اذعان دارد: اجراي پروژه زنديه و احياء ميدان توپخانه با مشاركت وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) و شهرداري شيراز و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در چار چوب توافقنامه ظرف مدت سه سال و تعهد به تملك عرصه و اعيان بانك ملي توسط شهرداري شيراز و وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) به صورت بالمناصفه و تملك ساختمان مخابرات توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرف مدت يكسال انجام پذيرد.
همچنين در بند پنجم تفاهم نامه ذكر شده بر تقويت در جهت بسترسازي و اعتمادسازي و حمايت از دفاتر تسهيل گري خدمات نوسازي محلات هدف توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) و شهرداريهاي استان فارس و پرداخت تسهيلات اسكان موقت به مالكان املاك واقع در پروژهاي نمونه ( سالانه 2500پلاك) بر اساس اولويت هاي دفاتر خدمات گري و نوسازي و پرداخت تسهيلات ساخت و ساز در بافتهاي فرسوده شهري در پروژه هاي نمونه و دفاتر خدمات نوساز وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) تاكيد شد.
تدوين برنامه هاي ساماندهي سكونت گاههاي غير رسمي و فعال سازي ستاد استاني و شهرستاني مربوطه در ارتباط با محلات و بافتهاي هدف توانمندسازي و تامين زمين و هزينه هاي ساخت خانه محلات توسط وزارت راه و شهرسازي ( شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) و شهرداريهاي شيراز، مرودشت، كازرون به صورت بالمناصفه از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.
در بند ديگري از تفاهم نامه امضا شده توسط سه تن از معاونان وزير راه وشهرسازي براي اجرايي كردن تفاهم نامه حاضر مقرر شد كميته اي مركب از معاوني از استانداري فارس، نمايندگان استاني دستگاههاي ملي و شهردار شيراز، و رئيس شوراي شهر شيراز تشكيل و نسبت به راهبري موضوعات تفاهم نامه اقدامات لازم به عمل آورند.
امضاكنندگان اين تفاهم نامه عبارتند از حناچي معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، طالبيان معاون سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور، ايزدي معاون وزير و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، مظاهريان معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، رضائيان معاون امور عمراني استانداري فارس، عشايري مديركل راه و شهرسازي فارس، اميري مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان فارس، پاك فطرت شهردار شيراز و حق دل رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top