سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

درجلسه ستاد توانمندسازی غیررسمی استان فارس عنوان شد:

تهیه آئین نامه خدمات رسانی در سکونتگاه های غیر رسمی:
 
جلسه توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی استان فارس با حضورجمع کثیری از مدیران کشوری واستانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس : مهندس مصطفایی مدیرکل دفتر توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران  در این نشست با بیان اهمیت موضوع سکونتگاه های غیررسمی گفت: خوشبختانه بحث توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر شیرازبه عنوان سند ملی تصویب و ستاد های شهرستانی واستانی در فارس فعال شده اند که در این خصوص دبیرخانه ای نیز در شیراز جهت پبشبرد بهتر اقدامات تاسیس شده است.

 وی  اقدامات اجرایی در 20 شهر وبا 100 میلیارد تومان هزینه کرد گفت:خوشبختانه  در شیراز نیز اقداماتی خوبی انجام شده که در این بین احداث شده که در این بین احداث  خانه محلات در شیراز کار موفقی بوده وباید این کار در شهرهای کازرون و مرودشت نیز صورت پذیرد ودر شهر های دیگرمطالعات مقدماتی صورت پذیرد.

مصطفایی مدیر کل دفتر توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی شرکت مادر تخصصی  عمران وبهسازی شهری ایران  با اشاره به تشکیل نهاد اجتماعی و احداث خانه محله تاکید کرد:دستگاه های دولتی پس از تاسیس خانه های محله وانجام حمایت های اولیه از محلات بیرون بروند چرا که ساکنین محلات با تعلق خاطر بیشتر می توانند خانه های محله را مدیریت کنند.

وی با تاکید بر این که باید سند مدیریتی به تفکیک دستگاه ها تهیه و ابلاغ گردد اظهار داشت:در زمینه سکونتگاه های غیررسمی تا کنون گارگروه های تخصصی شکل نگرفته که باید انجام گیرد ودر کنار این اقدامات جلوگیرانه از پیشروی سکونتگاه های غیررسمی نیز باید در دستورکار قرارگیرد.

وی در بخش دیگر ی از سخنان خود گفت : تهیه وابلاغ آئین نامه نحوه فعالیت وعملکرد وبرگزاری های همایش وآموزش جهت شوراها وشهرداران دراین خصوص از اهمیت والایی برخوردار است که باید انجام شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شرکت مادر تخصصی درپایان گفت در شورای شهر شیراز باید کمیته ای مخصوص سکونتگاههای غیررسمی تشکیل گردد تا به امورات این مهم رسیدگی وتصمیماتی مدیریتی در این خصوص اتخاذ شود.

طالبان رئیس اداره بافت فرسوده شهری استان فارس نیز دراین نشست با اشاره به اهمیت بحث توانمند سازی سکونتگاه های نابسامان شهری گفت: طرح توانمند سازی شیراز ومرودشت تصویب شده وهم اکنون نیز طرح مطالعاتی کازرون جهت تصویب نهائی ارانه شده است.

طالبان افزود : در شهرشیراز حدود 4 سال است که پس از تسهیلات بافت های فرسوده در محلات سهل آباد وسعدی و مهدی آباد نهادهای احتماعی شکل گرفته است واز مهرماه سال 92 در محله کوشک میدان وده پیاله ، شیخ علی چوپان وشهر ک بهار شروع به کار شده  وطی توافقاتی که با شهرداری شده مقرر گردید 2 خانه محله توسط شهرداری و2 خانه محله دیگر نیز توسط شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران احداث گردد.

 وی ادامه داد :این محلات بدون مدیریت شهری شکل گرفته ومحلاتی هستند که میانگین خدمات شهری از دیگر نقاط شهر کمتر می باشد.

مهندس طالبان اظهار داشت :واین محلات از نظر اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مورد  مطالعه قرار گرفته اند که پتانسیل ها وشرایط های هر کدام مشخص شده است  وظرفیت سازی شده و در هر محله درو ه های آموزشی جهت ساکنین وهمچنین آموزش چهره به چهره ومستند سازی  وجلسات مردمی به طور مستمر برگزار شده است.

 

شهردار شیرازنیز در این نشست  پس از تشکر وقدردانی افزوداز مسولان ودست اندکاران افزود: ساخت خانه محله خیلی خوب ومهم است  وتعلق خاطر مردم محل در کل شهر شیراز می باشد

 

مهندس پاک فطرت ادامه داد: خانه محله نمی توان اداره دولتی باشداین در حالی است مشکلات امنیت ونیروی انتظامی  در حاشیه شهرها مهمترین از مهمترین مشکلات است .

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top