سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه هم اندیشی دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده شهر شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس :در ابتدای این نشست جناب آقای اشرفی قائم مقام شرکت عمران ومسکن سازان ضمن اشاره به نقش پراهمیت دفاتر تسهیلگری افزود:جلب مشارکت حداکثری مردم در بهسازی، نوسازی در بافت های هدف ا ز مهم ترین دستاوردهای این دفاتر است.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس :در ابتدای این نشست جناب آقای اشرفی ضمن اشاره به نقش پراهمیت دفاتر تسهیلگری افزود:جلب مشارکت حداکثری مردم در بهسازی، نوسازی در بافت های فرسوده ا ز مهم ترین دستاوردهای این دفاتر است.

مهندس اشرفی اظهار داشت:اعتمادسازی ، ایجاد انگیزه برای مردم ساکن درمحلات ازجمله وظایف این دفاتر است که در نهایت توسعه آبادانی رونق شهر را به ارمغان می آورد که درهمین راستا باید بستر سازی مناسبی صورت پذیرد.

وبه ساکنین اطلاع رسانی وهمچنین آموزش های مناسبی داده شود.

در ادامه این نشست : برنامه زمانبندی بسترسازی هردفتر به تفکیک ارائه شد وتوضیحات کاملی در این زمینه داده شد ودفاتر موظف به برگزاری دوره های آموزشی چهره به چهره وساکنین ، مستند نگاری وچاپ گاهنامه شدند. ومقررگردید گزارش کاملی از روند کارخود ارائه دهند.

 

 جلسه با ختم صلوات به پایان رسید.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top