دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری از دفتر ذوالانوار وسهل آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس:نشست مهندس کریمی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، اشرفی معاون شرکت عمران ومسکن وعباس زاده مدیر بافت فرسودده شرکت عمران ومسکن سازان در دفتر ذوالانوار......
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس:جلسه  مهندس کریمی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، اشرفی معاون شرکت عمران ومسکن وعباس زاده مدیر بافت فرسودده شرکت عمران ومسکن سازان در دفتر ذوالانوارباحضور امین مدیر دفتر ذوالانوار وخانم عبدالهی واقای بهادری کارشناسان در دفتر ذوالانوار برگزارشد.
 در این نشست امین کلیه اقدامات وخدمات ارائه شده وهمچنین گزارش مبسوطی از طرح در دست تهیه محدوده مورعمل دفتر به اختصار توضیح داد.

کریمی از روند کار دفتر ابراز رضایت و خرسندی نمودندو اظهار امیدواری نمودند که در آینده نردیک راهکار خردمندانه­ای جهت جذب سرمایه گذار و نحوه ارائه تسهیلات خاص نوسازی توسط اینگونه دفاتر ایجاد گردد.

در پایان مجلدی  از اقدامات 4 ماهه اول سال 1393 دفتر خدمات نوسازی و تسهیلگری ذوالانوار تقدیم جناب آقای مهندس کریمی شد.

وپس از آن بازدیدی از خانه محله ، گارگاه مشاغل خانگی ، ورزشگاه سهل آباد بازدید به عمل آوردند.

در حاشیه این بازدید عباس زاده مدیر بافت فرسوده شرکت از کلیه اقدامات صورت گرفته(اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وکالبدی) توضیحاتی ارائه نمودند.

ورضایی خاطر نشان کرد: اقداماتی که در سهل آباد صورت گرفته ، اقدامات بسیار خوب وارزنده می باشد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top