دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جشن روز جهانی کودک در محله سهل آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس : به مناسبت روز جهانی کودک خانه محله سهل اباد با همکاری پایگاه خدمات اجتماعی، گارگاه مشاغل خانگی وکتابخانه طاووسیه در گارگاه مشاغل خانگی مراسم برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس : به  مناسبت روز جهانی کودک خانه محله سهل اباد با همکاری پایگاه خدمات اجتماعی، گارگاه مشاغل خانگی وکتابخانه طاووسیه در گارگاه مشاغل خانگی مراسم برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس: روز پنج شنبه  مصادف با روز جهانی کودک خانه محله سهل اباد با همکاری پایگاه خدمات اجتماعی، گارگاه مشاغل خانگی وکتابخانه طاووسیه در گارگاه مشاغل سهل آباد با حضور کودک ونوجوان جشنی برگزارشد.
در این جشن پس از نقاشی بر روی صورت کودکان نمایشاهی آموزشی شهروندی برایشان اجراء گردید وپس از آن با مسابقات واهداء جوائز این جشن به پایان رسید.
خاطر نشان می گردداز این جشن  استقبال خوبی شد و بچه ها احساس رضایت می گردند وخوشحال بودندکه مکانی برای همچنین مراسم های در اختیاردارند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top