جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

خانه محله کوشک میدان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس، با حضور مهندس اکبری شهردار منطقه 5 ،مهندس اشرفی وعباس زاده مدیران شرکت  عمران و مسکن سازان فارس و دیگر مسولین خانه محله کوشک میدان افتتاح شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس، با حضور مهندس اکبری شهردار منطقه 5 ،مهندس اشرفی وعباس زاده مدیران شرکت  عمران و مسکن سازان فارس و دیگر مسولین خانه محله کوشک میدان افتتاح شد.

 مهندس اکبری در حاشیه افتتاح خانه محله کوشک میدان گفت: خانه محله کوشک میدان بستر خدمات اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی را فراهم می کند.

اکبری اظهار داشت: یکی از اولویت های  این محله ، تامین امکانات فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی است وبه همین منظور درراستای توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی وهمچنین جلب مشارکت شهروندان در اداره امور محلات خانه محله افتتاح شد.

وی افزود: این خانه محله با اعتبار بالغ بر2میلیارد و600 میلیون ریال در مکانی به مساحت 200 متر مربع  آماده سازی شده است و جهت مدیریت این مکان از نیروهای بومی ومحلی انتخاب گردیده است.و همچنین تشکر ویژه ای از دست اندرگاران این امر خصوصا شرکت عمران وبهسازی قدردانی وتشکر کرد.

در ادامه این افتتاح مهندس اشرفی ضمن تشکر از همکاری مهندس اکبری جهت افتتاح خانه محله واقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته است

 

اشرفی خاطر نشان کرد: شیراز یکی از موفق ترین شهرها در اجرای طرح توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی بوده است وامسال در روز اسکان بشر به صورت وِیژه از شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس تقدیر وتشکرشده است.

وی در ادامه از کلیه ارگانها تقاضا کرد که همچون سابق در در راستای توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی همکاری های لازم را داشته باشند

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top