جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تسهیلات هیات دولت در راستای نوسازی بافت فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی به زوج های جوان

هیات دولت به منظور احیا ونوسازی وبهسازی مسکن  در بافت های فرسوده ونارکارآمد وسکونتگاه های غیررسمی وتامین مسکن گروه های کم درآمدوزوج های جوان تصویب کرد تاسقف1/8 میلیون واحدمسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت  می گیرد.

هیات دولت به منظور احیا ونوسازی وبهسازی مسکن  در بافت های فرسوده ونارکارآمد وسکونتگاه های غیررسمی وتامین مسکن گروه های کم درآمدوزوج های جوان تصویب کرد تاسقف1/8 میلیون واحدمسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت  می گیرد.

هیات دولت تضمین بخشی از سود بالغ بر دومیلیون و160 هزار وام کم بهره تامین وودیعه مسکن را برای اقشار کم درآمدوزوج های جوان تصویب کرد.

بنا برمصوبه هیات دولت به منظور احیا ونوسازی وبهسازی مسکن در بافت های فرسوده ونا کارآمد وسکونتگاه های غیرسمی وتامین مسکن گروه های کم أرآمد وزوج های جوان تاسق1/8 میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.ازاین تعداد وام مسکن یک میلیون و440هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و360 هزار فقره مربوط به ویعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده است که تاپایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تاسقف300 هزار فقره از این نوع وام ها ی مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده سالانه 60 هزار فقره خواهد بود وباقی این تسهیلات تا سقف 300هزار فقره  به تسهیلات تامین مسکن اختصاص می یابد.

 

بنا بر مصوبه دولت سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهر ها 50 میلیون تومان، در مراکز استانها وشهرستان های بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان وبرای سایرر شهرها 30 میلیون تومان تعیین سود شده است، دولت برای سال93 معادل 9 درصد از سود این تسهیلات را توسط بانک مرکزی تضمین کرده وباقی مانده سود تسهیلات تا سقف سود تسهیلات مسکن برعهده دریافت کنندگان خواهد بود وتعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سال های 94 به بعد توسط هیات دولت تعیین خواهد شد


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top