دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نشست تخصصی مدیریت بحران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سا زان استان فارس نشست تخصص مدیریت بحران  در راستای فرآیند اجرایی طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی با حضور سیامک مقدم نماینده برنامه اسکان بشر در ایران ، دکتر نمازی فعال در حوزه مشارکت های مردمی ، خانم سوران  جانا مشاور سازمان ملل ، طالبان رئیس اداره بافت فرسوده ، شهرداران مناطق، بهادر  در خانه نصیر الملک برگزار گردید.

 

 

سیامک  مقدم ضمن تشکر وقدردانی در این نشست گفت:متاسفانه به دلیل یه سری اشتباهات مدیریتی باعث گسترش شهری گردیده است.و در اکثر شهرها هویت های تاریخی در دست تغییر می باشدوباید این بافت حفظ شوند.

مقدم خاطر نشان کرد : مردم که در سکونتگاهها غیررسمی ساکن می باشد.از اقشار آسیب پذیر اجتماع هستند هم از نظر امرار معاش ، اقتصاد وهمچنین خانه ای که درآن ساکن می باشند ار نظر مصالح وساخت ، اصولی ساخته نشده اند . و با مشارکت خود مردم و حمایت مسولین میتوان به کیفیت بهتری از زندگی برسند.وباید تدابیری اندیشید که ساکنین احساس تعلق خاطر داشته باشند .

 در ادامه این نشست دکتر نمازی : پس از ارائه پاور پوینتی در خصوص سکونتگاههای غیررسمی در شهر کرمان افزود: در راستای توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی با ید الگو هایی خاص در نظر گرفته شودواین الگو مختص آن محله با ایده ونقطه نظرات خود ساکنین صورت پذیرد . در ادامه افزود غیراز خود ساکنین ودولت می توان ازبخش خصوصی نیز کمک گرفت و با نشست های تخصصی به نتایج قابل توجهی رسید. و مستند سازی از این الکوها ودر اختیار قرار دادن آن به دیگران وهمچنین اطلاع رسانی و آموزش های تسهیل گری خود مردم  از همان جامعه صورت پذیرد و ابکمک مشارکت مردم وحمایت دولت به تصمیم گیری  خوب برسیم. وهمچنین ضمن تقدیر وتشکر از خانم دیانت و آقای عباس زاده اعلام نمودبه دلیل اقداتات خوب شیراز درراستای توانمند سازی وساماندهی  سکونتگاههای غیررسمی قول مساعدت جهت هرنوع همکاری در این زمینه را داد.

 خانم سوران جانا ضمن تشکر وقدردانی از اقدامات صورت پذیرفته در سکونتگاههای غیررسمی در شیراز.گروههای  آسیب پذیر جامعه عضوی از این سکونتگا ههای غیررسمی  هستند . وباید نکات اصلی را باید ابتدا در راه حل بررسی کرد سپس اقدام کرد نه اینکه یک اصل را برای همه کپی کرد.

وآموزش گروه های زنان د برابر بلایای طبیعی و ودیگر آموزش ها  زیرا ساکنین ای جامعه قربانیا ن وقشر آسیب پذیر هستند وباید در آنها انگیزه ایجاد کرد

طالبان ضمن خوشامدگویی وهمچنی تشکراز دکتر مقدم جهت برگزاری این نشست از خلاصه عملکرد اقدامات که در سکونتگا ههای غیررسمی در شیراز خصوصا سهل آباد صورت پذیرفته ارائه نمود. و در ادامه خاطر نشان کرد. بزرگترین مشکل که هنوز نتوانشته ایم راه حلی برایش پیدا کنیم دولتی شدن این مطلب می باشد وهمه تلاشی که جهت اجتماعی محور این موضوع داشته ایم بی نتیچه بوده است و توقعات مردم خیلی زیاد می باشدو نگاه ، نگاه دولتی است و باید تدابیری جهت این موضوع اندیشید.

جمعبندی وارائه راهکار به شرح ذیل توسط دکتر مقدم به مدعوین ارائه گردید.

تشویق به مشارکت مردم وباور آنها ، وهمچنین دولت یک مخروط است که در راس قرار دارد وباید آن را برعکس کرد تا بیشتراز این در امور مردم دخالت نکنند وبیشتر مردم را به مشارکت در همه امور وارد کرد.

ومقدم درر ادامه افزود اول باید فرهنگ سازی صورت پذیرد وباید گروه های جهت اعتماد سازی و مراجعه به خانه های  تشکیل گردد. وهمچنی شخصی که به عنوان مسول خانه محله انتخاب میشو باید مورد اطمینان مردم نیز باشد.و به ساکنین با ید شخصیت و فرصت داده شود تا حس تعلق ومسولیت پذیری در آنها تقویت گردد. وهمچنین نیازهای محله را شناسایی کرد وراهکارهای را ارائه شود.

این نشست با  پرسش وپاسخ  پایان یافت.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top