دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

فراخوان جهت مشارکت مردم در خانه محله شهرک بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس : در حاشیه بازدید از خانه محله شهرک بهار نشستی با حضور مهندس طالبان ، رئیس اداره بافت فرسوده ، مهندس توکلیان معاون شهردار منطقه 2، عباس زاده مدیر بافت فسوده شرکت عمران ومسکن سازان وبهادر رئیس سازمان احیاء ونوسازی شهرداری با جمعی از کارشناسان ومدیر خانه محله برگزار گردید:        

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس : در حاشیه بازدید از خانه محله شهرک بهار نشستی با حضور مهندس طالبان ، رئیس اداره بافت فرسوده ، مهندس توکلیان معاون شهردار منطقه 2، عباس زاده مدیر بافت فسوده شرکت عمران ومسکن سازان وبهادر رئیس سازمان احیاء ونوسازی شهرداری با جمعی از کارشناسان ومدیر خانه محله برگزار گردید:        

 

 

در این نشست آقای شیرازی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در شهرک بهار توسط شهرداری وخانه محله ارائه داد.     

 

وپس از آن توکلیان گفت: از پاییز 92 خانه محله شهرک بهار شروع به کار کرد و می توان گقت که موفق بوده است وجایگاه خانه محله در شهرداری نقش بسزایی دارد و همچنین دستگاههای دیگر نیز عملکرد خوبی داشتند. همچنین به پررنگ تر شدن نقش آموزش وپرورش در راستای توتانمند سازی اشاره نمود. توکلیان افزود نیروی انتظامی نیز فعالیت بسیا ر خوبی داشته در زمینه امنیت محله وباید این فعالیت هارا با جدیت دنبال نمود ومردم را نیز بیشتر فعال کنیم .

 

طالبان ضمن تشکر وقدردانی از شهرداری منطقه 2 به جهت همکاری خیلی خوبشان در اقدامات صورت پذیرفته در خانه محله ها افزود : باید جهت مشارکت بیشتر مردم در خانه محله واحساس تعلق آنها به محله خود فراخوانی جهت همکاری  ومشارکت مردم بخصوص جوانان تحصیلکرده زده شود.

 

در ادامه نیز مشکلات دیگر ارائه ورسیدگی شد.       

 

اقای بهادری  خاطر نشان کرد: در این محله باید بازارچه های محلی احداث شود . تا ضمن اینکه ارزش ملکی این محله بیشترشود بتوان فقر، مسائل اجتماعی و اعیتاد وناامنی را نیز از این محله ها دور کرد.

 

در پایان نیز عباس زاده گفت: خانه محله های اطلاع رسانی ضعیفی دارند وباید تدابیری جهت اطلاع رسانی وبسترسازی اندیشید.                                                                                                                            

 

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top