دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید دکتر محبوبی معاون وزیر کشور از خانه محله

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس :در حاشیه بازدید دکتر محبوبی معاون فرهنگی وزیر کشور با هیات همراه از خانه محله سعدی وخانه محله سهل آبادنشستی برگزار گردید.

 در حاشیه بازدید دکتر محبوبی معاون فرهنگی وزیر کشور با هیات همراه از خانه محله سعدی وخانه محله سهل آبادنشستی برگزار گردید.

درر این نشست مهندس اشرفی ضمن خوش آمد گویی گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط شرکت عمران ومسکن سازان ودیگر ارگانهای درراستای توانمندسازی که در محله های هدف از جهت کالبدی، افتصادی ، فرهنگی واجتماعی ارائه داد.

اشرفی خاطر نشان کرد: با مشارکت خود ساکنین اجرای این طرح خیلی موفق بوده است.

در ادامه این نشست خانم دیانت مسول خانه محله سهل آباد گفت: سهل آباد پیش از 50 سال قدمت دارد و از امکانات شهری به دور بوده است. ودر سهل آباد تنها یک مدرسه وجود دارد. خانه محله در سهل آباد جایگاهی ویزه ای برخوردار شده است.

و بین مردم روابط اجتماعی بهتری شکل گرفته شده است.و در این خانه آموزش های بسیازی از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ومشاوره های خانواده برگزار شده است که با استقبال خوب مردم روبرو شده است .

 واین آموزش های منجربه اشتغالزایی برای ساکنین شده است.

دیانت به تشکیل خانه داوطلبی و دیگرگروها نیز اشاره کرد. ضمن اینکه از آقای عباس زاده مدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان جهت همکارهای خوبشان تشکر وقدردانی کرد.

دکتر محبوبی از اقدامات خوب شرکت عمران ومسکن سازان ودیگر ارگانها تشکر کرد وخاطر نشان کرد اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است واین اقداماتی هیچ جای کشور نشده است .

محبوبی گفت:خدماتی که به مردم ارائه میشود با ید به خود مردم برگردد. ومردم روی پای خودشان باستند و تکیه به دولت نکنند واین یک راهبرد اساسی باشد.

وهمچنین باید توجه ویژه ای به خدمات نظام سلامت شود. واین موضوع باید از طرف استانداری به جد پیگیری شود.

 عباس زاده مدیر بافت فرسوده گفت: جلسات هیات امنا در خانه های محله برگزار میشود، وسعی شده که همه برنامه ها ی ارائه شده هدفمندباشد واصل اول مشارکت مردم می باشد وباید از بدنه دولت بزرگتر شوند.

 عباس زاده گفت ازطریق نیروی انتظامی وکمیته های که توسط خود مردم تشکیل شده پلیس محله جهت امنیت بیشتر مشخص شده است.وجهت طرح سلامت سکونتگاه های غیررسمی مطالعاتی در حال انجام میباشد که از محله سعدی شروع شده است.

 درآخر دکتر محبوبی در این راستا قول مساعدت داد.

 

                                                                         طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top