دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهاجرت گسترده به شیراز واقعیتی است که باید آن را بپذیریم/حاشیه نشینی امنیت کشور را تهدید می کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مهاجرت گسترده به کلان شهر شیراز واقعیتی است که باید آن را بپذیریم و با تلاش برای رفع موانع آن، آسیب های موجود را کاهش دهیم.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مهاجرت گسترده به کلان شهر شیراز واقعیتی است که باید آن را بپذیریم و با تلاش برای رفع موانع آن، آسیب های موجود را کاهش دهیم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، جوانشير كدخداپور در ششمين جلسه كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان با بيان اين كه مهاجرت به شهرها و پديده حاشيه نشيني، موضوع تازه هاي نيست، اظهار داشت: براي مديريت اين موضوع بايد سوابق اين مسئله را بررسي كنيم و فرآيندي كه منتهي به اين وضعيت شده است را مطالعه كنيم.
وي با اشاره به اين كه برخي واقعيت ها موجب رشد مهاجرت شده شهرهاي بزرگ شده است، ادامه داد: مهاجرت در فرهنگ ديني ما همواره عامل رشد و ارتقاي وضعيت زندگي معرفي شده است و از طرف ديگر با افزايش سطح تحصيلات در نسل هاي جديد، جوانان پس از دريافت مدارك دانشگاهي، جايگاهي در روستاها براي فعاليت نمي يابند و به ناچاربه شهرها مهاجرت مي كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با بيان اين كه شهرهاي ديگر كشور مانند تهران، كرج، مشهد مقدس و زاهدان نيز با پديده مهاجرت و حاشيه نشيني روبرو هستند، افزود: در شهر زاهدان مهاجرت هاي گسترده و از قوميت هاي متنوع شرايط پيچيده اي را ايجاد كرد؛ اما شهرداري با همكاري مردم موفق شد بخشي از مشكلات شهري و خدمات رساني به سكونت گاه هاي غيررسمي در اين شهر را رفع كند.
كدخداپور با اشاره به اين كه محلات حاشيه اي و مهاجر نشين، به محلي براي حضور متخلفان و قاچاقچيان مواد مخدر تبديل مي شوند، گفت: از آن جايي كه اين محلات منطبق بر اصول شهرسازي ساخته نمي شوند و از دريافت خدمات زيربنايي و رفاهي محروم مي شوند، ساكنان آن تصور مي كنند جايگاه مناسبي در جامعه ندارند و به مسئولين بي اعتماد مي شوند.
وي با تاكيد بر اين كه حاشيه نشيني، امنيت كشور را تهديد مي كند، افزود: بايد سكونت گاه هاي غير رسمي را از وضعيت فعلي خارج كنيم كه براي اين موضوع دولت آمادگي دارد اما مردم نيز بايد در اين راستا از مسئولين پشتيباني كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با بيان اين كه تصميمات بخش هاي مختلف دولت بايد با توجه به تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انجام شود، اظهار داشت: زماني كه دولت براي احياي درياچه اروميه كشاورزان منطقه را از كشت منع كرد، هزينه اي را به عنوان كرايه زمين هاي زراعي به كشاورزان پرداخت كرد و مانع از زيان آنان شد.
گفتني است اين جلسه با حضور مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و سرپرست فرمانداري شيراز برگزار شد.

 


 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مهاجرت گسترده به کلان شهر شیراز واقعیتی است که باید آن را بپذیریم و با تلاش برای رفع موانع آن، آسیب های موجود را کاهش دهیم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، جوانشير كدخداپور در ششمين جلسه كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان با بيان اين كه مهاجرت به شهرها و پديده حاشيه نشيني، موضوع تازه هاي نيست، اظهار داشت: براي مديريت اين موضوع بايد سوابق اين مسئله را بررسي كنيم و فرآيندي كه منتهي به اين وضعيت شده است را مطالعه كنيم.
وي با اشاره به اين كه برخي واقعيت ها موجب رشد مهاجرت شده شهرهاي بزرگ شده است، ادامه داد: مهاجرت در فرهنگ ديني ما همواره عامل رشد و ارتقاي وضعيت زندگي معرفي شده است و از طرف ديگر با افزايش سطح تحصيلات در نسل هاي جديد، جوانان پس از دريافت مدارك دانشگاهي، جايگاهي در روستاها براي فعاليت نمي يابند و به ناچاربه شهرها مهاجرت مي كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با بيان اين كه شهرهاي ديگر كشور مانند تهران، كرج، مشهد مقدس و زاهدان نيز با پديده مهاجرت و حاشيه نشيني روبرو هستند، افزود: در شهر زاهدان مهاجرت هاي گسترده و از قوميت هاي متنوع شرايط پيچيده اي را ايجاد كرد؛ اما شهرداري با همكاري مردم موفق شد بخشي از مشكلات شهري و خدمات رساني به سكونت گاه هاي غيررسمي در اين شهر را رفع كند.
كدخداپور با اشاره به اين كه محلات حاشيه اي و مهاجر نشين، به محلي براي حضور متخلفان و قاچاقچيان مواد مخدر تبديل مي شوند، گفت: از آن جايي كه اين محلات منطبق بر اصول شهرسازي ساخته نمي شوند و از دريافت خدمات زيربنايي و رفاهي محروم مي شوند، ساكنان آن تصور مي كنند جايگاه مناسبي در جامعه ندارند و به مسئولين بي اعتماد مي شوند.
وي با تاكيد بر اين كه حاشيه نشيني، امنيت كشور را تهديد مي كند، افزود: بايد سكونت گاه هاي غير رسمي را از وضعيت فعلي خارج كنيم كه براي اين موضوع دولت آمادگي دارد اما مردم نيز بايد در اين راستا از مسئولين پشتيباني كنند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري فارس با بيان اين كه تصميمات بخش هاي مختلف دولت بايد با توجه به تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انجام شود، اظهار داشت: زماني كه دولت براي احياي درياچه اروميه كشاورزان منطقه را از كشت منع كرد، هزينه اي را به عنوان كرايه زمين هاي زراعي به كشاورزان پرداخت كرد و مانع از زيان آنان شد.
گفتني است اين جلسه با حضور مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و سرپرست فرمانداري شيراز برگزار شد.

 


 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top