دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

اولین جلسه توانمند سازی وساماندهی سکونتگا ههای غیررسمی مرودشت برگزار گردید

به گزارش روابط عمو می شرکت عمران ومسکن سازان  فارس:اولین جلسه ستاد توانمند سازی وساماندهی سکونتگاهها ی غیررسمی مرودشت با حضور فرماندار، شهردار مرودشت ، مدیران شرکت عمران ومسکن سازان وهمچنین ار دیگر ارگانهای دولتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمو می شرکت عمران ومسکن سازان  فارس:اولین جلسه ستاد توانمند سازی وساماندهی سکونتگاهها ی غیررسمی مرودشت با حضور فرماندار، شهردار مرودشت ، مدیران شرکت عمران ومسکن سازان وهمچنین ار دیگر ارگانهای دولتی برگزار گردید.

در ابتدا فرماندار ضمن عرض خوش آمد گویی گفت: بافت های حاشیه ای  بستری جهت رشد ناهنجاریها ونابسامان شهری و تولید ناامنی وبه عنوان مناطقه توسعه نیافته می باشد و دولت ومسولین باید نسبت به این پدیده نگاه ویژ ه ای داشته باشند .

فرماندار خاطر نشان کرد تمامی ارگانها باید توجه خاصی داشته باشند وهمکاری های لازم را متناسب با طرح ارائه دهند.

در ادامه شهردار مرودشت گفت:  طرح مرودشت تصویب شده است ، محلات محمودآباد، علی آباد، مختار آباد ، امیرآباد، پورسبز، سهل آباد ، کمربندی مناطقی هستند که بعضا جزو سکونتگاههای غیررسمی شهر مرودشت می باشند وخاطر نشان کرد در بعضی محلات نیز اقداماتی نظیر آسفالت معابر صورت کرفته است ونیازهای مردم نیز بررسی شده است که باید به آن تحقق بخشیده شود

در ادامه مهند س اشرفی گفت : مرودشت دومین شهری می باشد که مطالعات رو ی آن صورت پذیرفته ونقشه راه مشخص گردیده ویاید جلسات به طور مستمر برگزار گردد وکارهای به جد دنبال شود

اشرفی خاطر نشان  کرد ارگان هایی که عضو ستادشهرستانی توانمند سازی هستند باید همکاری لازم را داشته باشند.

عباس زاده مدیر بافت فرسوده  گزارشی از اقدامات صورت گرفته درشیراز ارائه داد.

عباس زاده گفت : شعار ما در محلات با مردم برای مردم است .و باید آموزش های لازم جهت مشارکت به مردم داده شود .

وی در ادامه گفت باید هیات امنا در محله مورد نظر تشکیل شود . و همچنین نهاد توانمند سازی در ادارات تعریف شود وبه دبیرخانه نیز معرفی گردد.

با توجه به تخصیص زمین در محله امیر آباد از سوی شهرداری ، پیگیری تخصیص بودجه جهت احداث خانه محله در مرودشت از محل اعتبارات شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری در حال انجام است            آمآمhhHhhطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top