دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تهیه شناسنامه پیشنهادی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی سکونتگاههای غیررسمی فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس نقل از عباس  زاده مدیر بافت فرسوده شرکت گفت: در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی فارس در محل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری فارس برگزار گردید:

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس نقل از عباس  زاده مدیر بافت فرسوده شرکت گفت:در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی فارس در محل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری فارس برگزار گردید، مقرر شد شناسنامه اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی این مناطق تهیه ودر سال 94 اجرا شود.

 

عباس زاده خاطر نشان کرد، با توجه به شرایط حاکم بر اینگونه سکونتگاهها این شناسنامه بصورت پیشنهادی تهیه وتوسط دفتر اجتماعی وفرهنگی استانداری فارس به دستگاه های عضو ابلاغ شد . تا با برگزاری جلسات تخصصی موارد بررسی ونتیجه نهایی در زمان مقرر به تصویب برسد. وی گقت این موضوع مورد تاکید کارگزوه تخصصی امور اجتماعی وفرهنگی استان فارس نیز بوده است.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top