سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مدیر کل راه وشهری سازی فارس در حاشیه بازدید از گذر سنگ سیاه شیراز:

ضربان زندگی را به بافت های تاریخی برگردانیم.
 
مدیر کل راه وشهرسازی فارس به همراه ریس اداره بافت های فرسوده شهری وتنی چند از مدیران شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ازگذر سنگ سیاه شیرازبازدید بعمل آوردند.

مدیر کل راه وشهرسازی فارس به همراه ریس اداره بافت های فرسوده شهری وتنی چند از مدیران شرکت عمران ومسکن سازان استان فارس ازگذر سنگ سیاه شیرازبازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس مهندس عشایری از تمامی اقدامات صورت پذیرفته در محله وگذر سنگ سیاه شیراز بادید بعمل آورد.

عشایری در این بازدید از خانه فروغ الملک(حوزه هنری مشکین فام)، خانه سعادت و کارگاه های فعال خاتم وقلمزنی وهمچنین دیگر اقدامات صورت گرفته پیشین  عمران وبهسازی شهری در این محله را رصد کرد.

در بخش دیگری از بازدید مدیرکل راه وشهرسازی و دیگرمسولان ، منازل عدلو ودانشورکه توسط شرکت عمران وبهسازی تملک گردیده نیز مورد بازدید قرار گرفت و در خصوص طرح، مرمت واحیاء ونحوه تغییر کاربری این بناهای تملک شده بحث وتبادل نظر شد.

بر اساس این گزارش درخصوص ساماندهی وطراحی ادامه گذرسنگ سیاه مقررگردید پس از تامین اعتبارتوسط عمران وبهسازی، کف سازی وبدنه حدفاصل سیبویه تا حرم سید تاج الدین غریب توسطشکت عمران ومسکن سازان به نمایندگی عمران وبهسازی صورت پذیرد.

مهندس عشایری مدیرکل راه وشهرسازی استان فارس در حاشیه این مراسم گفت:ایجاد کاربریهای جذاب برای بافت تاریخی شیراز که بتواند به نوعی ضربان زندگی رابه بافت تاریخی برگرداند ضروری است.

عشایری همچنین خاطر نشان ساخت: فرآیند احیاء وبازنده سازی در بافت های تاریخی وکهن بسیارپراهمیت است.

 

وی در پایان از عملکرد شرکت عمران ومسکن سازان فارس در بافت های تاریخی وکهن استان فارس به ویژه بافت ارزشمند کلانشهر تاریخی شیراز تشکر وقدردانی ویژه کرد.طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top