سه شنبه 29 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

به مناسبت سالروز میلاد با سعاد حضرت زهرا (س) کارمندان شرکت عمران ومسکن سازان شیراز تقدیر شد


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد

اشرفی  در این مراسم ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ،فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام زنان عالم دانست و با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی آن حضرت از جمله خشوع، وفاداری و رعایت حقوق دیگران پرداخت و افزود: این ویژگیها اضطراب را از انسان دور می کند و برای انسان شادی به ارمغان می آورد. وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.
در پایان این مراسم اشرفی  با اهداء شاخه گل و یک هدیده از کارمندان زن شرکت عمران ومسکن سازان  تقدیر و تجلیل به عمل اورد و این روز خجسته و مبارک را به آنان تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عامل حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد

اشرفی  در این مراسم ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ،فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام زنان عالم دانست و با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی آن حضرت از جمله خشوع، وفاداری و رعایت حقوق دیگران پرداخت و افزود: این ویژگیها اضطراب را از انسان دور می کند و برای انسان شادی به ارمغان می آورد. وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

در پایان این مراسم اشرفی  با اهداء شاخه گل و یک هدیده از کارمندان زن شرکت عمران ومسکن سازان  تقدیر و تجلیل به عمل اورد و این روز خجسته و مبارک را به آنان تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عامل حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد

اشرفی  در این مراسم ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ،فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام زنان عالم دانست و با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی آن حضرت از جمله خشوع، وفاداری و رعایت حقوق دیگران پرداخت و افزود: این ویژگیها اضطراب را از انسان دور می کند و برای انسان شادی به ارمغان می آورد. وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

در پایان این مراسم اشرفی  با اهداء شاخه گل و یک هدیده از کارمندان زن شرکت عمران ومسکن سازان  تقدیر و تجلیل به عمل اورد و این روز خجسته و مبارک را به آنان تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عامل حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد

اشرفی  در این مراسم ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ،فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام زنان عالم دانست و با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی آن حضرت از جمله خشوع، وفاداری و رعایت حقوق دیگران پرداخت و افزود: این ویژگیها اضطراب را از انسان دور می کند و برای انسان شادی به ارمغان می آورد. وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

در پایان این مراسم اشرفی  با اهداء شاخه گل و یک هدیده از کارمندان زن شرکت عمران ومسکن سازان  تقدیر و تجلیل به عمل اورد و این روز خجسته و مبارک را به آنان تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس  به مناسبت میلاد سراسر نور دخت پیامبر اکرم (ص) بانوی دو عامل حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم تجلیل از کارمندان زن با حضور مدیران شرکت  برگزار شد

اشرفی  در این مراسم ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ،فاطمه زهرا (س) را الگوی تمام زنان عالم دانست و با بیان حدیثی از امام صادق (ع) به بیان برخی ویژگیهای شخصیتی آن حضرت از جمله خشوع، وفاداری و رعایت حقوق دیگران پرداخت و افزود: این ویژگیها اضطراب را از انسان دور می کند و برای انسان شادی به ارمغان می آورد. وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

وی گفت : تمام ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) می تواند یک درس باشد و زنان با الگو گرفتن از آن حضرت که نمونه کامل عفاف، حجاب، عصمت و پاکدامنی بود می توانند راه سعادت و رسیدن به کمال را در پیش گیرند.

در پایان این مراسم اشرفی  با اهداء شاخه گل و یک هدیده از کارمندان زن شرکت عمران ومسکن سازان  تقدیر و تجلیل به عمل اورد و این روز خجسته و مبارک را به آنان تبریک گفت.

 

 

 

 

 

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top