دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

فارس استان پیشرو در امر توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس در جلسه ستاد استانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فارس كه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ودیگر مسولان  برگزار شد،

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس در جلسه ستاد استانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فارس كه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ودیگر مسولان  برگزار شد،

رضائیان اظهار داشت: حرکت شتبان مهاجرت ومسائل اقتصادی باعث توسعه سکونتگاههای غیررسمی شده است و سرعت دستگاهها در مقابل آنجه ایجاد شده ناچیز است .

رضائیان خاطر نشان کرد بايد تلاش كنيم به سمت مديريت يكپارچه شهري برويم و تا زمان محقق شدن اين هدف، هماهنگي ميان دستگاه هاي مسئول با پيشتازي شهرداري بايد مورد توجه قرار داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين كه شهرداري پر رنگ ترين نقش را در مديريت شهرها بر عهده دارد، گفت: بهره گيري از مشاركت بانوان در توانمندسازي بافت هاي فرسوده با حضور مشاورين امور بانوان فرمانداري ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس با اشاره به وجود اعتبارات در خصوص شهرهاي مذهبي ايران، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي بايد حضور پر رنگي در بافت هاي تاريخي داشته باشد تا مردم نيز براي مشاركت در بهسازي اين بافت ها ترغيب شوند.


در اين جلسه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بيان اين كه فارس از استان هاي پيش رو در زمينه توجه به بافت هاي فرسوده در سطح كشور محسوب مي شود، اظهار داشت: وضعيت فعلي بافت هاي فرسوده، خطري براي شهرها محسوب مي شود و با توجه به اين كه يك سوم جمعيت شهري ايران در اين مناطق ساكن هستند، ساماندهي بافت هاي فرسوده بايد در اولويت باشد.
محمد سعید ایزدی ادامه داد: شيراز داراي بافت تاريخي ارزشمندي است كه بايد در همه طرح هاي و پروژه هاي مربوط به اين مناطق، حفظ اين ارزش ها، و ايجاد سرزندگي اقتصادي و امنيت اجتماعي مورد توجه باشد.

ایزدی خاطر نشان کرد دستگاهها باید احساس مسولیت بیشتری داشته باشند واین مناطق را در اولویت کار خود قرار دهندومی بایست در این محلات با اصلاحات واردی شویم ومرحله جدیدی را شروع کنیم

ایزدی در پایان اعلام آمادگی جهت مساعدت های لازم به این محلات و از دستگاههای تشکر وقدردانی صورت گرفت


 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس در جلسه ستاد استانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فارس كه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ودیگر مسولان  برگزار شد،

رضائیان اظهار داشت: حرکت شتبان مهاجرت ومسائل اقتصادی باعث توسعه سکونتگاههای غیررسمی شده است و سرعت دستگاهها در مقابل آنجه ایجاد شده ناچیز است .

رضائیان خاطر نشان کرد بايد تلاش كنيم به سمت مديريت يكپارچه شهري برويم و تا زمان محقق شدن اين هدف، هماهنگي ميان دستگاه هاي مسئول با پيشتازي شهرداري بايد مورد توجه قرار داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين كه شهرداري پر رنگ ترين نقش را در مديريت شهرها بر عهده دارد، گفت: بهره گيري از مشاركت بانوان در توانمندسازي بافت هاي فرسوده با حضور مشاورين امور بانوان فرمانداري ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس با اشاره به وجود اعتبارات در خصوص شهرهاي مذهبي ايران، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي بايد حضور پر رنگي در بافت هاي تاريخي داشته باشد تا مردم نيز براي مشاركت در بهسازي اين بافت ها ترغيب شوند.


در اين جلسه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بيان اين كه فارس از استان هاي پيش رو در زمينه توجه به بافت هاي فرسوده در سطح كشور محسوب مي شود، اظهار داشت: وضعيت فعلي بافت هاي فرسوده، خطري براي شهرها محسوب مي شود و با توجه به اين كه يك سوم جمعيت شهري ايران در اين مناطق ساكن هستند، ساماندهي بافت هاي فرسوده بايد در اولويت باشد.
محمد سعید ایزدی ادامه داد: شيراز داراي بافت تاريخي ارزشمندي است كه بايد در همه طرح هاي و پروژه هاي مربوط به اين مناطق، حفظ اين ارزش ها، و ايجاد سرزندگي اقتصادي و امنيت اجتماعي مورد توجه باشد.

ایزدی خاطر نشان کرد دستگاهها باید احساس مسولیت بیشتری داشته باشند واین مناطق را در اولویت کار خود قرار دهندومی بایست در این محلات با اصلاحات واردی شویم ومرحله جدیدی را شروع کنیم

ایزدی در پایان اعلام آمادگی جهت مساعدت های لازم به این محلات و از دستگاههای تشکر وقدردانی صورت گرفت


 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس در جلسه ستاد استانی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فارس كه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، رضائیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ودیگر مسولان  برگزار شد،

رضائیان اظهار داشت: حرکت شتبان مهاجرت ومسائل اقتصادی باعث توسعه سکونتگاههای غیررسمی شده است و سرعت دستگاهها در مقابل آنجه ایجاد شده ناچیز است .

رضائیان خاطر نشان کرد بايد تلاش كنيم به سمت مديريت يكپارچه شهري برويم و تا زمان محقق شدن اين هدف، هماهنگي ميان دستگاه هاي مسئول با پيشتازي شهرداري بايد مورد توجه قرار داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين كه شهرداري پر رنگ ترين نقش را در مديريت شهرها بر عهده دارد، گفت: بهره گيري از مشاركت بانوان در توانمندسازي بافت هاي فرسوده با حضور مشاورين امور بانوان فرمانداري ها بايد در دستور كار قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس با اشاره به وجود اعتبارات در خصوص شهرهاي مذهبي ايران، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي بايد حضور پر رنگي در بافت هاي تاريخي داشته باشد تا مردم نيز براي مشاركت در بهسازي اين بافت ها ترغيب شوند.


در اين جلسه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بيان اين كه فارس از استان هاي پيش رو در زمينه توجه به بافت هاي فرسوده در سطح كشور محسوب مي شود، اظهار داشت: وضعيت فعلي بافت هاي فرسوده، خطري براي شهرها محسوب مي شود و با توجه به اين كه يك سوم جمعيت شهري ايران در اين مناطق ساكن هستند، ساماندهي بافت هاي فرسوده بايد در اولويت باشد.
محمد سعید ایزدی ادامه داد: شيراز داراي بافت تاريخي ارزشمندي است كه بايد در همه طرح هاي و پروژه هاي مربوط به اين مناطق، حفظ اين ارزش ها، و ايجاد سرزندگي اقتصادي و امنيت اجتماعي مورد توجه باشد.

ایزدی خاطر نشان کرد دستگاهها باید احساس مسولیت بیشتری داشته باشند واین مناطق را در اولویت کار خود قرار دهندومی بایست در این محلات با اصلاحات واردی شویم ومرحله جدیدی را شروع کنیم

ایزدی در پایان اعلام آمادگی جهت مساعدت های لازم به این محلات و از دستگاههای تشکر وقدردانی صورت گرفت


 

 

 

 

 

 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top