دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دومین جلسه ستاد شهرستانی مرودشت برگزارگردید

دومین جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های مرودشت 94 روزیک شنبه مورخ21/4/94 در محل فرمانداری مرودشت با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان به نقل از مدیر بافت فرسوده شرکت دومین جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های مرودشت 94 روزیک شنبه مورخ21/4/94 در محل فرمانداری مرودشت با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

در این جلسه امیری معاون برنامه ریزی فرمانداری ضمن تاکید برشروع عملیات اجرایی در محله نورآباد (امرآباد)گفت کلیه مدیران ادارات موظف به حضور در این جلسه هستند ودر صورت اضطرارمی بایست یکنفرکارشناس ثابت درجلسات حضوریابند.

در ادامه آقای  اشرفی مدیر شرکت عمران ومسکن سازان نسبت به اجرای این طرح مطالبی را افزود وخواستارارئه نقشه ها وبرآورد خانه محله مرودشت شد که مقرر گردید ظرف ده روز آینده این مهم صورت پذیرد .

در ادامه این جلسه حاضرین نسبت به ارائه نقطه نظرات خود اقدام نمودند. از آنجائیکه دستور جلسه، انتخاب اعضائ هیئت امنای خانه محله بود عباس زاده مدیر بافت فرسوده شرکت مسکن سازان نسبت به تشریح اعضاء هیئت امنائ شیراز پرداخت وپس از آن  اعضا هیئت امنای خانه محله مرودشت با تصویب اعضاء اتنخاب شدند.

همچنین عباس زاده موضوع عدم گسترش پیش گیری وپیش نگری در خصوص توسعه سکونتگاه را مطرح و با توجه به سند ملی باز افرینی ، خواستار پیگیر مسولین امروجلوگیری از گسترش سکونتگاهها گردیدکه موردموافقت اعضاءقرارگرفت. در پایان نیز برنامه های اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی دستگاهها که می بایست در سکونتگاهها درسال جاری انجام پذیرد.

مفصلا مورد بحث وبررسی قرار وبه تصویب رسید.

 

 


 طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top