دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه ستاد شهرستانی شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان به نقل از مدیر بافت فرسوده شرکت جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های شیراز94 در محل فرمانداری شیراز با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان به نقل از مدیر بافت فرسوده شرکت جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های شیراز94 در محل فرمانداری شیراز با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه بهادری توضیحاتی پیرامون سکونتگاه های غیررسمی وسند بازآفرینی پایداری شهری ارائه نمود وهمچنین گزارش اقدامات صورت گرفته در شهرشیراز ومشکلات عمده نیز مطرح گردید که مقررشد در جلسات بعدی نیز رسیدگی گردد.

در ادامه جلسه طهماسب معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری خاطر نشان کردجلسات ستاد شهرستانی به طور منظم برگزار شود وکلیه مسولین ادارات در جلسه ستاد حضور مستمر داشته باشند.و در هر جلسه باید فعالییت های ادارات ارزیابی شود.

 فرماندار شیراز گفت: برنامه ریزیهای نامنظم باعث گسترش سکونتگاههای شده اند وخوشبختانه قوانین بالا دست ایجادو همچنین سند ملی تدوین گردیده است وهمه به وظایف آشنایی پیا کرده اند. وحساسیت های بیشتری ایجاد شده وشاهداتفاقات خوبی در این مناطق توسط دستگاه ها صورت گرفته است .

فرماندار خاطر نشان گرد: امیدی در دل مردم ایجاد شده ونباید گذاشت به ناامیدی تبدیل شود. حضور همراهی وهمدلی مردم بسیارچشمگیر است واصولا قشر ضعیف جامعه در این مناطق ساکن هستند وباید رضایتمندی را اقرایش دهند

عالیشوندی در پایان گفت: با توجه به اهمیت موضوع جلسه ستاد هر یکماه یکبار بررگزار گردد وهمچنین استفاده از ادبیات باز آفرینی در دستور کار قرار گیرد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top