سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید مدیر عامل شرکت از پروژه بهسازان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس : روز دوشنبه مورخ 2/6/94 اشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان  با هیات همراه از پروژه های بهسازان 3،4،2 بازدید  به عمل آورد .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس : روز دوشنبه مورخ 2/6/94 اشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان  با هیات همراه از پروژه های بهسازان 3،4،2 بازدید  به عمل آورد .

در حاشیه این بازدید شریک پروژه از علت تاخیراتی  که  در رونداجرای پروژه و رخ داده است  توضحاتی ارائه نمود.

در ادامه اشرفی گفت: باید جهت اخذ پروانه ساختمانی پیگیری های مستمر صورت پذیرد.

اشرفی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه از برنامه زمانبدی وتاخیرات هر چه سریعتر عملیات راشروع کرده و درمدت یکماه عقب ماندگی پروژه نسبت به برنامه زمانبدی جبران گردد.

مدیرعامل شرکت مسکن سازان در ادامه این بازدید گفت: این پروژه به علت موقعیت مکانی از اهمیت برخوردار است باید پیگیری های جدی صورت پذیرذ.

پس از آن از پروژه های بهسازان 2 و3 نیز بازدید به عمل آمد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top