جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

دومین جلسه ستاد شهرستانی باز آفرینی پایدار محدودهای شیراز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان دومین  جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های شیراز روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 در محل فرمانداری شیراز با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان دومین  جلسه ستادشهرستانی باز آفرینی پایدار محدوده های شیراز روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 در محل فرمانداری شیراز با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

در ابتدای  جلسه طهماسبی معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری خاطر نشان کردجلسات ستاد شهرستانی به طور منظم برگزار شود وکلیه مدیران ادارات و نهادها با اطلاعات کامل در جلسه ستاد حضور مستمر داشته باشند.

طهماسبی گفت : کلیه دستگاههای دخیل باید بسترهای مناسب را جهت مشارکت خود مردم در محلات فراهم آورند ضمن اینکه بحث مشارکت مردمی را بسیار مهم خواند.

در ادامه ارزیابی خدمات ارائه شده توسط ارگانها نمایش داده شد ومورد ارزشیابی قرار گرفت.که مقرر گردید در جلسه بعد از ارگانهای فعال تقدیر وتشکرویژه به عمل آید وهمچنین کارگروهی در خصوص  مباحث زیست محیطی و مسکن برگزار گردد ونتیجه در جلسه بعدی انعکاس داده شود.

معاون عمرانی فرمانداری گفت: تا پایان سال 94 ، 4 جلسه دیگربرگزار گردد. و دستگاهها باید به تعهدات خود عمل کرده ودر جلسه پاسخگو باشند

در پایان  جلسه آیین نامه اجرایی  پیشنهادی بازآفرینی پایدار شهری ارائه گردید که مقررشد  اعضاء نقطه نظرات وپیشنهادات خود را در جلسه بعدی اعلام نمایند که پس ازتایید نهایی  جهت طی مراحل بعدی در ستادهای استانی ، ملی وکشوری تصویب وتایید گردد.

ضمنا بسیج سازندگی استان آمادگی خودراجهت حضوردر محلات وارائه خدمات اعلام نمود که با توجه به انعقاد تفاهم نامه در سطح ملی، عباس زاده مدیر بافت فرسوده شرکت مسکن سازان برگزاری جلسه مشترک درسطح استان خبر داد ومقررگردید نتایج جلسه را به استحضارفرماندار محترم برسد.

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top