سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه کمیته اجتماعی وفرهنگی بازآفرینی پایدار محدودهای شیراز در استانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه کمیته اجتماعی فرهنگی سکونتگاههای غیررسمی جهت بررسی شناسنامه پیشنهادی اجتماعی وفرهنگی با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنکی استانداری، معاون سیاسی امنیتی استانداری ،

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه کمیته اجتماعی فرهنگی سکونتگاههای غیررسمی جهت بررسی شناسنامه پیشنهادی اجتماعی وفرهنگی با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنکی استانداری، معاون سیاسی امنیتی استانداری ، مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان ، مدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان فارس ، اداره تعاون ، اداره بهزستی ، فرماندار سپیدان ودیگر ارگانها در استانداری برگزار گردید.

 

در ابتدا  موسوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری فارس : ضمن خوش آمدگویی توضیحاتی در خصوص تشکیل جلسه ارائه نمود.واز ارگانها مربوط خواستار همکاری وپیگیری جدی شد.

در ادامه جلسه اشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس توضیحاتی کاملی در خصوص شناسنامه اجتماعی وفرهنگی ارائه نمود.

اشرفی گفت : شناسنامه احتماعی فرهنگی با همکاری حوزه اموراجتماعی وفرهنگی استانداری تهیه شده ات که به کلیه سازمانها وارگانهای ذیربط تحویل داده شده است وباید دستگاهها این شناسنامه را تکمیل نموده وپیشنهادات خود را نیز ارائه نمایند

 اشرفی به بررسی شناسنامه پیشنهادی از سوی بهزیستی وشهرداری پرداخت واز دیگر ارگانها خواست تا هرچه سریعتر شناسنامه پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

در پایان جلسه  پژوهش معاون سیاسی ، امنیتی  استانداری فارس خاطر نشان کرد: مباحث اجتماعی وآسیب های آن پیچیده وباید تدابیری اندیشیده شود .

 

پژوهش کفت:جلسات باید هدفمند باشد وبدون خروجی هیچ تاثیری ندارد وباید برنامه های سازمان یافته و باطرح وبرنامه انجام شود.

وتمام سازمانهای مربوط باهم همگام باشند ت
ابتوان راهکارهای ارائه شده را به نتیجه رساند. ومردم نیز در این راستا همراه وهمگام سازیم.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top