جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بانک مسکن سهمیه جدید ابلاغی ۵۰ هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده را به تفکیک استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیرو نامه عمومی شماره ۵۵/۲/۲۲۱۸ مورخ ۹۴/۴/۵ در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۶۶ت/۹۰۴۵۳ ه مورخ ۹۳/۸/۸ هیات محترم وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک، به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مقرر شد نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور به پروژه‌هایی که توسط ادارات راه و شهرسازی آن استان در این خصوص معرفی می‌شوند اقدام شود.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیرو نامه عمومی شماره ۵۵/۲/۲۲۱۸ مورخ ۹۴/۴/۵ در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۶۶ت/۹۰۴۵۳ ه مورخ ۹۳/۸/۸ هیات محترم وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک، به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مقرر شد نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور به پروژه‌هایی که توسط ادارات راه و شهرسازی آن استان در این خصوص معرفی می‌شوند اقدام شود.

در همین راستا سهمیه ابلاغی ۵۰ هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده در کل کشور توسط بانک مسکن ابلاغ شد.

 دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، در این باره گفت: این سهیمه در راستای تحقق بسته خروج از رکود اعلام شده است، پیش از این ۵۷ هزار واحد این تسهیلات را دریافت کرده بودند و با سهمیه جدیدی که اعلام شده در مجموع ۱۰۷ هزار واحد این تسهیلات را دریافت می‌کنند.

 متن کامل نامه بانک مسکن با موضوع تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده به این شرح است:

پیرو نامه عمومی شماره ۵۵/۲/۲۲۱۸ مورخ ۹۴/۴/۵ در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۶۶ت/۹۰۴۵۳ ه مورخ ۹۳/۸/۸ هیات محترم وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک، به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مقرر گردید نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور به پروژه هایی که توسط ادارات راه و شهرسازی آن استان در این خصوص معرفی می‌شوند اقدام و در این رابطه جدول توزیع استانی آن ارسال و کدهای تسهیلاتی و نمونه قراردادهای مربوط در چارچوب نامه عمومی پیروی فوق‌الذکر بوده و تغییرات آن به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. سهمیه ابلاغی جدید در کل کشور ۵۰ هزار واحد که طبق جدول پیوست توزیع استانی گردیده است.

۲. متقاضی می‌بایست ابتدا ضمن مراجعه به ادارات راه و شهرسازی مربوطه و ثبت‌نام در سامانه ذیربط نسبت به تکمیل مدارک و ارائه معرفی‌نامه اقدام نمایند.

متقاضی به مالک یا مالکین زمین و یا وکیل قانونی آنان اطلاق می‌گردد.

۳. تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی و از مرحله فونداسیون قابل انعقاد قرارداد بوده و سقف تسهیلات در - کلانشهرها ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

۴. مهلت ارائه معرفی‌نامه به بانک از تاریخ صدور حداکثر یکماه بوده و پذیرش معرفی‌نامه بیش از این مدت میسر نمی‌باشد.

۵. بررسی طرح توسط بانک ظرف حداکثر دو ماه پس از اخذ مدارک مورد نیاز بوده که می‌بایست نهایی و مراتب تایید یا عدم تایید کتبا به مرجع صدور معرفی‌نامه ابلاغ گردد. لذا در صورتیکه پس از اخذ معرفی‌نامه طی مهلت مذکور نسبت به ثبت قرارداد قطعی اقدام نگردد مراتب اخذ معرفی‌نامه یا الزام به تمدید مهلت می‌بایست کتبا به مرجع صدور ابلاغ گردد.

 *لغو معرفی‌نامه در شرایطی است که قطعا متقاضی متقاضی قادر به تکمیل مدارک و مستندات قانونی لازم جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک نباشد.

تمدید مهلت در شرایطی است که متقاضی قادر به ارائه و تکمیل مدراک و ثبت قطعی قرارداد می‌باشد لیکن روند اداری آن بیشتر از دو ماه مطول گردیده است که تمدید مهلت و میزان آن می‌بایست با هماهنگی کتبی با مرجع صدور معرفی‌نامه باشد.

۶. جهت انعقاد قرارداد علاوه بر اخذ مدارک پیوست، اعتبار سنجی و احراز حداقل BBB ضروری است در صورتی که متقاضی تسهیلات دارای رتبه کمتر باشد لازم است قبل از عودت پرونده نسبت به ارائه اطلاعات ملزم به برگه اعتبار سنجی و دلایل عدم احراز رتبه لازم و اظهارنظر به این اداره کل اقدام گردد.

۷. انعقاد قرارداد موقت و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی و سپس ثبت قرارداد قطعی

۸. تسهیلات ساخت پس از ثبت قطعی قرارداد متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می‌شود.

الف- پایان فونداسیون ۱۵٪

ب- تا پایان اسکلت و سقف ۲۵٪

ج- تا پایان سفت‌کاری ۳۵٪

د- تا پایان نازک‌کاری ۲۵٪

ضمنا پرداخت سهم‌الشرکه به میزان پیشرفت فیزیکی به تایید ارزیاب مورد تایید بانک با درخواست شریک امانپذیر است.

بانک مکلف است نسبت به اعطای آخرین مرحله تسهیلات به ترتیبی اقدام نماید که با پرداخت موصوف طرح تکمیل و به فروش اقساطی برسد.

۹. اعطای تسهیلات در هر مرحله به تشخیص بانک می‌باشد.

۱۰. هر فرد می‌تواند حداکثر نسبت به اخذ یک فقره تسهیلات فروش اقساطی بنام خود یا همسر یا افراد تحت تکفل خود اقدام نماید.

یارانه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در حال حاضر صرفا جهت دوران ساخت و جهت گروه‌های هدف می‌باشد که مرجع تشخیص این امر در مرحله مشارکت مدنی نهاد صدور معرفی‌نامه می‌باشد و ضوابط تخصیص یا عدم تخصیص یارانه در دوران فروش اقساطی تاکنون ابلاغ نگردیده است.

۱۱. مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر تا ۲ سال بوده که می‌بایست قرارداد اولیه با توجه به مدت مورد نظر ارزیاب بانک و تا سقف ۲ سال منعقد و سپس در صورت تعیین مدت کمتر از ۲ سال تمدید قرارداد تا سقف مدت مذکور می‌بایست منطقی، مستند و مورد تایید ارزیاب و مدیریت ذیربط بوده و چنانچه شریکبه هردلیلی در مدت مذکور قادر به تکمیل پلاک و تعیین تکلیف تسهیلات مشارک مدنی نگردد مشمول یارانه از ابتدای قرارداد نخواهد بود و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۱۲ سال می‌باشد.

۱۲. جهت هر واحد مسکونی احداثی در بافت‌های فرسوده صرفا یک فقره تسهیلات قابل اعطا بوده و اعطای بیش از یک فقره امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۳. مرجع تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده صرفا ادارات راه و شهرسازی هر استان می‌باشد.

۱۴. قرارداد مشارکت مدنی با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ عادی و در حال حاضر ۲۴ درصد منعقد که با اخذ یارانه، مبالغ مربوطه متعاقبا وفق ضوابط ذیربط به شریک تخصیص خواهد یافت. (سهم متقاضی ۱۴ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد می‌باشد.)

۱۵. انعقاد قرارداد فروش اقساطی وفق ضوابط ذیربط به میزان اصل و سود دوران مشارکت مدنی بوده که پس از تخصیص یارانه مربوطه ابلاغ می‌گردد.

۱۶. در استان تهران با توجه به عدم تفکیک سهمیه طبق مدیریت‌های شعب ذیربط معرفی‌نامه‌های مربوطه به این اداره کل ارسال و جهت تشکیل پرونده به مدیریت ذیربط ارسال و سهمیه‌بندی در این اداره کل نگهداری می‌گردد.

 

استان

سهمیه

نسبت

آذربایجان شرقی

۴۵۰۰

۹۰۰ ٪

آذربایجان غربی

۱۴۰۰

۲.۸۰ ٪

اردبیل

۱۵۰۰

۳.۰۰ ٪

اصفهان

۲۰۰۰

۴.۰۰ ٪

ایلام

۸۰۰

۱.۶۰ ٪

البرز

۷۰۰

۱.۴۰ ٪

بوشهر

۹۰۰

۱.۸۰ ٪

تهران

۶۰۰۰

۱۲ ٪

چهارمحال و بختیاری

۸۰۰

۱.۶ ٪

خراسان جنوبی

۸۰۰

۱.۶۰ ٪

خراسان رضوی

۱۹۰۰

۳.۸۰ ٪

خراسان شمالی

۹۰۰

۱.۸۰ ٪

خوزستان

۱۸۰۰

۳.۶۰ ٪

زنجان

۸۰۰

۱.۶۰ ٪

سمنان

۱۱۰۰

۲.۲۰ ٪

سیستان و بلوچستان

۱۱۰۰

۲.۲۰ ٪

فارس

۲۱۰۰

۴.۲۰ ٪

 
 
 
   
   
   

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top