دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بزرگترین معضلات در شهر عدم فرهنگ کافی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه ای در راستای بازآفرینی شهری پایدارواجرای  برنامه های آموزشی در سکونتگاه های غیررسمی با حضوردکترکوشکی مدیرکل فنی وحرفه ای استان فارس واشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان وجمعی از مدیران در شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه ای در راستای بازآفرینی شهری پایدارواجرای  برنامه های آموزشی در سکونتگاه های غیررسمی با حضوردکترکوشکی مدیرکل فنی وحرفه ای استان فارس واشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان وجمعی از مدیران در شرکت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه کوشکی مدیرکل فنی وحرفه ای فارس خاطرنشان کرد متاسفانه 85 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه بیکار می باشند. وشاهد بیکاری ومعظلات اجتماعی وافتصادی در فارس می باشیم. مهارت آموزانی که در فنی وحرفه ای دوره های آموزشی رای می می کنند خیلی سریعتر جذب کار می شوند. وفنی حرفه ای توانسته در زندان ها، کمپ ها، دانشگاهها ودرسکونتگاههای غیررسمی آموزش های لازم را ارائه و همچنین مدرک بین المللی صادر نماید.

کوشکی خاطر نشان کرد:بزرگترین معضلات در شهر بحث فرهنگی می باشد که باید تغییر نگرش مدیران صورت پذیرد و خدمات مشترک ومنسجمی ما بین ارگانها صورت پذیرفته. وهمچنین رسالت بحث بازآفرینی شهری پایدار را انجام داد.

مهندس اشرفی ضمن تبریک خوش آمدگویی اظهار داشت: باید فرهنگ سازی درست درچامعه صورت پذیرد.

اشرفی در ادامه گفت :فنی وحرفی ای یکی از ارگانهای خوبی است که در راستای توانمندسازی سکونتگاهها کارهای عمده ای صورت داده وهمکاری خوبی داشته است. اشرفی خاطر نشان کرد : آموزش های داده شده توسط فنی وحرفی باعث 47 درصد اشتعالزایی درمحلات هدف صورت گرفته  است که امید است با ادامه وتلاش بتوانیم شاهد تغییرات چشمگیری در کشور شویم.

 

عباس زاده مدیر بافت فرسوده شرکت عمران ومسکن سازان فارس گفت:باید بازارچه های ثابتی را جهت اشتغال زایی دایر نمود در محله کوشک میدان با همکاری شهرداری این مهم درحال روی دادن است که امیدواریم تاثیر خوبی بر محله داشته باشد. وهمچنین باید چند مکان دیگر در سطح شهر به طور دائم دایرکرد.وشهرداران مناطق باید همکاری های لازم را داشته باشند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top