سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

نقش مشارکت مردم در خانه محلات

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس در حاشیه بازدید دکتر پیران مشاور شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری و کارشناس دفتر مطالعات کاربردی وامور ترویجی از خانه محله سهل آباد   وخانه محله شیخ علی چوپان نشستی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومکسن سازان فارس در حاشیه بازدید دکتر پیران مشاور شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری و کارشناس دفتر مطالعات کاربردی وامور ترویجی از خانه محله سهل آباد   وخانه محله شیخ علی چوپان نشستی برگزار گردید.

درر این نشست مهندس اشرفی ضمن خوش آمد گویی گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط شرکت عمران ومسکن سازان فارس ودیگر ارگانها درراستای توانمندسازی که در محله های هدف از جهت کالبدی، افتصادی ، فرهنگی واجتماعی ارائه داد.

اشرفی خاطر نشان کرد: با مشارکت ساکنین اجرای این طرح موفقیت خوبی داشته است.

در ادامه این نشست خانم دیانت مسول خانه محله سهل آباد گفت: سهل آباد پیش از 50 سال قدمت دارد و از امکانات شهری به دور بوده است. در سهل آباد تنها یک مدرسه وجود دارد. خانه محله در سهل آباد جایگاهی ویزه ای برخوردار شده است.

و بین مردم روابط اجتماعی بهتری شکل گرفته است.و در این خانه آموزش های بسیازی از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ومشاوره های خانواده برگزار شده است که با استقبال خوب مردم روبرو شده است .

 این آموزش منجربه اشتغال زایی برای ساکنین شده است.

دیانت به تشکیل خانه داوطلبی و دیگرگروها نیز اشاره کرد.

دکتر پیران از پروژه طراحی شده تحت عنوان محله یاری در ایران توضیحاتی ارائه نمود.

پیران افزود: ساکنین باید به خودباوری برسند وتغییرات بزرگی در محلات ایجاد شود. در این بحث نیز اعتماد سازی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

پیران خاطر نشان کرد مشارکت مردم بسیارمهم است وراهکارهایی جهت مشارکت مردم در خانه های محله ارائه نمود.

پس از آن از ساکنین نیز تحقیقاتی توسط ایشان صورت گرفت.

  عباس زاده مدیر بافت فرسوده گفت: جلسات هیات امنا در خانه های محله برگزار میشود، وسعی شده که همه برنامه ها ی ارائه شده هدفمندباشد واصل اول مشارکت مردم می باشد ونباید به بهانه تاسیس خانه محله، بدنه دولت و شهرداری ها را بزرگتر نمود.

 عباس زاده گفت ازطریق نیروی انتظامی وکمیته هایی که توسط خود مردم تشکیل شده پلیس محله جهت امنیت بیشتر در حال شگل گیری است.

 در پایان پیران ازاقدامات خوبی که در خانه محلات به خصوص در سهل آباد صورت گرفته بود تقدیر وتشکر به عمل آورد.

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top