دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

50 هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده درکل کشور توسط بانک مسکن ابلاغ شد.

 در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۶۶ت/۹۰۴۵۳ ه مورخ ۹۳/۸/۸ هیات محترم وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک، به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مقرر شد نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام شود.

 در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۶۶ت/۹۰۴۵۳ ه مورخ ۹۳/۸/۸ هیات محترم وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک، به منظور احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مقرر شد نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام شود.

در همین راستا سهمیه ابلاغی ۵۰ هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده در کل کشور توسط بانک مسکن ابلاغ شد.

 مهندس سید حمید اشرفی  مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس ، در این باره گفت: این سهیمه در راستای تحقق بسته خروج از رکود اعلام شده است، پیش از این ۵۷ هزار واحد این تسهیلات را دریافت کرده بودند و با سهمیه جدیدی که اعلام شده در مجموع ۱۰۷ هزار واحددر کل کشور  این تسهیلات را دریافت می‌کنند.

وی مراحل ثبت نام وضوابط ابلاغی به بانک مسکن جهت پرداخت این تسهیلات را به شرح زیر اعلام نمود.

1. متقاضی می‌بایست ابتدا ضمن مراجعه به سامانه msfars.ir ثبت نام نموده وپس از دریافت کدرهگیری با اصل مدارک به شرکت عمران ومسکن سازان فارس مراجعه نمایند.

متقاضی به مالک یا مالکین زمین و یا وکیل قانونی آنان اطلاق می‌گردد.

2. تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی و از مرحله فونداسیون قابل انعقاد قرارداد بوده و سقف تسهیلات در شیراز ۵۰۰ میلیون ریال، و سایر شهرها ی استان فارس که دارای بافت فرسوده مصوب می باشند ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

3. مهلت ارائه معرفی‌نامه به بانک از تاریخ صدور حداکثر یکماه بوده و پذیرش معرفی‌نامه بیش از این مدت میسر نمی‌باشد.

4. بررسی طرح توسط بانک ظرف حداکثر دو ماه پس از اخذ مدارک مورد نیاز بوده که می‌بایست نهایی و مراتب تایید یا عدم تایید کتبا به مرجع صدور معرفی‌نامه ابلاغ گردد. لذا در صورتیکه پس از اخذ معرفی‌نامه طی مهلت مذکور نسبت به ثبت قرارداد قطعی اقدام نگردد مراتب اخذ معرفی‌نامه یا الزام به تمدید مهلت می‌بایست کتبا به مرجع صدور ابلاغ گردد.

 *لغو معرفی‌نامه در شرایطی است که قطعا متقاضی قادر به تکمیل مدارک و مستندات قانونی لازم جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در بانک نباشد.

تمدید مهلت در شرایطی است که متقاضی قادر به ارائه و تکمیل مدراک و ثبت قطعی قرارداد می‌باشد لیکن روند اداری آن بیشتر از دو ماه به طول انجامیده باشد که تمدید مهلت و میزان آن می‌بایست با هماهنگی کتبی با مرجع صدور معرفی‌نامه باشد.

5. جهت انعقاد قرارداد علاوه بر اخذ مدارک لازم، اعتبار سنجی و احراز حداقل BBB ضروری است

6. انعقاد قرارداد موقت و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی و سپس ثبت قرارداد قطعی

7. تسهیلات ساخت پس از ثبت قطعی قرارداد متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می‌شود.

الف- پایان فونداسیون ۱۵٪

ب- تا پایان اسکلت و سقف ۲۵٪

ج- تا پایان سفت‌کاری ۳۵٪

د- تا پایان نازک‌کاری ۲۵٪

ضمنا پرداخت سهم‌الشرکه به میزان پیشرفت فیزیکی به تایید ارزیاب مورد تایید بانک با درخواست شریک امکان پذیر است.

بانک مکلف است نسبت به اعطای آخرین مرحله تسهیلات به ترتیبی اقدام نماید که با پرداخت موصوف طرح تکمیل و به فروش اقساطی برسد.

8. اعطای تسهیلات در هر مرحله به تشخیص بانک می‌باشد.

9. هر فرد می‌تواند حداکثر نسبت به اخذ یک فقره تسهیلات فروش اقساطی بنام خود یا همسر یا افراد تحت تکفل خود اقدام نماید.

یارانه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در حال حاضر صرفا جهت دوران ساخت و جهت گروه‌های هدف می‌باشد که مرجع تشخیص این امر در مرحله مشارکت مدنی نهاد صدور معرفی‌نامه می‌باشد و ضوابط تخصیص یا عدم تخصیص یارانه در دوران فروش اقساطی تاکنون ابلاغ نگردیده است.

۱0. مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر تا ۲ سال بوده که می‌بایست قرارداد اولیه با توجه به مدت مورد نظر ارزیاب بانک و تا سقف ۲ سال منعقد و سپس در صورت تعیین مدت کمتر از ۲ سال تمدید قرارداد تا سقف مدت مذکور می‌بایست منطقی، مستند و مورد تایید ارزیاب و مدیریت ذیربط بوده و چنانچه شریکبه هردلیلی در مدت مذکور قادر به تکمیل پلاک و تعیین تکلیف تسهیلات مشارک مدنی نگردد مشمول یارانه از ابتدای قرارداد نخواهد بود و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۱۲ سال می‌باشد.

۱1. جهت هر واحد مسکونی احداثی در بافت‌های فرسوده صرفا یک فقره تسهیلات قابل اعطا بوده و اعطای بیش از یک فقره امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱2. مرجع تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهرداری های هر شهریا مناطق شیراز می باشد.

۱3. قرارداد مشارکت مدنی با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ عادی و در حال حاضر ۲۴ درصد منعقد که با اخذ یارانه، مبالغ مربوطه متعاقبا وفق ضوابط ذیربط به شریک تخصیص خواهد یافت. (سهم متقاضی ۱۴ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد می‌باشد.)

۱4. انعقاد قرارداد فروش اقساطی وفق ضوابط ذیربط به میزان اصل و سود دوران مشارکت مدنی بوده که پس از تخصیص یارانه مربوطه ابلاغ می‌گردد.

 در پایان اشرفی از مسوولین استانی وشهری درخواست نمود با توجه به فراهم بودن امکانات دریافت تسهیلات توسط دولت محترم ونوسازی بافت های فرسوده وپیشگیری از خسارت های احتمالی وقوع حوادث غیر مترقبه با برنامه ریزی مناسب جهت جذب حداکثری این تسهیلات صورت پذیرد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top