دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات نوسازی وتسهیلگری برگزار شد:

جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات نوسازی وتسهیلگری ، شرکت عمران ومسکن سازان فارس ومدیریت  شعب بانک مسکن فاس برگزار گردید:


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه ای با حضور کمالی رئیس شعب بانک مسکن فارس، اشرفی مدیر عامل شرکت عمران ومکسن سازان ومدیران دفاتر خدمات نوسازی وتسهیلگری در شرکت عمران مسکن سازان فارس برگزار گردید.

در ابتدا اشرفی توضیحاتی در خصوص چگونگی عملکرد دفاتر توضیحاتی ارائه نمود.

اشرفی خاطر نشان کرد: دفاتر به واقع الگو ونماد این موضوع درکشور می باشند و مورد تایید وزارت راه شهرسازی وشهرداری هاهستند. وبا توجه به مناطق بافت فرسوده در استان فارس این دفاتر نقش به سزایی در نوسازی این پهنه ها می باشند.

سپس دفاتر از اقدامات خود راارائه وهمچنین مشکلات و معضلات که با توجه به محله خود عنوان کردند.

در ادامه کمالی گفت : در این محلات ابتدا مردم باید مدیریت شوند ، و این اقداما ت خوب وشایسته می باشد وکاربسیار بزرگی است واصلاح و نوسازی این بافت ها به نفع کل کشور می باشد.

کمالی خاطر نشان کرد: طبق اساسنامه وظیقه  توسعه مسکن داریم و باید اعتبار اختصاص داده شده را در بافت های فرسوده وارد کنیم و پای انبوه سازان هم به میدان آورده شود ،

امیدواریم بتوانیم سود این تسهیلات را کاهش دهیم تا مردم راحت تر بتواند از این تسهیلات استفاده نمایند.

وی ادامه داد 2100 واحد سهمیه بانک مسکن در بافت های فرسوده استان می باشد درصورت نیاز می توانیم این اعتبار را اضافه کنیم .

 

ودر پایان مقرر گردید از محلات بازدید به عمل آید و در محلاتی که نیاز به دستگاه ATM می باشد موضوع بررسی ودستگاه توسطبانک مسکن نصب گردد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top