سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مدرسه راهنمایی دخترانه 9 کلاسه در سهل آباد افتتاح شد:

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومکسکن سازان فارس مدرسه راهنمایی دخترانه 9 کلاسه با حضورمدیر ..
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومکسکن سازان فارس مدرسه راهنمایی دخترانه 9 کلاسه با حضورمدیر نوسازی مدارس ف مدیر ناحیه 4 آموزش پرورش، نائب رئیس شورای اسلامی شهرشیرازو مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس افتتاح گردید.

در حاشیه افتتاحیه مدرسه راهنمایی دخترانه 9کلاسه در سهل آباد اشرفی مدیر عامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس در خصوص لزوم ایجاد فرصتهای توانمندی در سکونتگاههای غیررسمی سخن گفت.

اشرفی در ادامه سخنرانی خود در مورد مفاهیم عدالت بیان داشت: عدالت عینی بر تقابل دو مفهوم دیگر از عدالت دارد"برابری در فرصت" و"برابری در دستاوردها" که آنها را می توان به برابری در شرایط آغازین و برابری در شرایط پایانی تعبیرکرد. برابری در پایان به معنای مساوات در بهره مندی از دستاورهای اجتماعی، از آنجا که نیاز انسانها متفاوت است اما برقراری برابری در شرایط آغازین جزء شرایط پایه هرجامعه وهدفی منصفانه است.

اگردرجامعه ای نابرابریها چنان باشند که انسانها در بدو تولد (خط آغاز)ازبختهای هم تراز یا حداقل باید قبول از لحاظ خواک، مسکن ، تحصیلات و بهداشت و.......بهره مند نباشند، واین نابرابریها به نفع اقلیت تداوم یابد، بازندگان اجتماعی از پیش معلوم خواهند بود وآن گاه اعضای جامعه قواعد این بازی را برنخواهند یافت.در چنین شرایطی نه تنها کرامت انسانی وانصاف اجتماعی رعایت نمی شود، یعنی از اکثریت جامعه امکان ارتقاءمساوی ومعنوی سلب می شود، بلکه این محرومیت جلوی خلاقیتهای ذهنی وعینی افراد را می گیرد وتکامل اجتماعی را کند یا متوقف کرده که آن را ناپایدار می کند.

نداشتن تحصیلات مناسب به علت کمبود فضای آموزشی برای دختران در دوره راهنمایی در سکونتگاه غیررسمی سهل آباد، از زمره نابرابریهای در شرایط آغازین است که باعث ایجاد ناپایداریهای شهری می گردد. از اینرو شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران را بر آن داشت تا با ایجاد تفاهم نامه با اداره کل آموزش وپرورش در تامین زمین فاضای آموزشی نسبت به ساخت مدرسه 9 کلاسه تا مرحله سفت کاری اقدام وهمچنین به پایان رساندن آن توسط خیر مدرسه ساز جناب آقای فیض با معرفی اداره کل تجهیز ونوسازی مدارس اقدام نماید.

 در پایان اشرفی ازتمامی دست اندرکاران پر تلاش در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی تقدیر وتشکر کرد..

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top