یکشنبه 26 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه با دفترتسهیلگری قصرالدشت:

نشست مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس با مدیریت وکارکنان دفتر تسهیلگری قصرالدشت.

نشست مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس با مدیریت وکارکنان دفتر تسهیلگری قصرالدشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس:پیرو دعوت شکیبا مدیردفتر تسهیلگری قصرالدشت ، مدیریت وبرخی از کارکنان شرکت مهمان این دفترشدند.

مهندس شکیبا ضمن خوش آمدگویی طرح قصرالدشت را توضیح داده وپیرامون اقدامات اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی محله ، اطلاعات دقیقی را ارائه دادند.

اشرفی مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان فارس گفت:نقش مردم در تهیه طرح محله بسیار حساس هست وباید به این موضوع اهمیت داده شود.

اشرفی خاطر نشان کرد: دفاتر نباید در محله سرمایه گذاری کنند وپل ارتباطی بین  شهرداری ومردم باشند و همچنین رضایتمندی مردم را حائز اهمیت دانست.

شکیبا در این خصوص گفت:مردم را در برنامه های اجتماعی وفرهنگی دخیل کرده وهدف هم جمع کردن مردم و تشویق مشارکت مردم در محله خود بوده است

وی گفت: عصره هر محل بزرگان ویاوران شورا هستند که تمامی فعالیت های با آنها هماهنگی کامل وجود دارد ودر هنگام تهیه طرح با آنان تبادل نظر می گردد.

در حاشیه این جلسه بازدید از محله شد که با مشکلات وپتانسیل های محله آشنا شدند

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top