دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

معارفه جناب آقای مهندس بهاروند به عنوان رئیس اداره عمران وبهسازی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه معارفه مهندس بهاروند به عنوان ریس  اداره عمران وبهسازی شهری با حضور مدیر کل راه وشهرسازی وچندی از مدیران در اداره راه وشهر سازی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان فارس جلسه معارفه مهندس بهاروند به عنوان ریس  اداره عمران وبهسازی شهری با حضور مدیر کل راه وشهرسازی وچندی از مدیران در اداره راه وشهر سازی برگزار گردید.

مقبلی مدیر کل راه وشهرسازی ضمن تشکر از فعالیت های سال گذشته شرکت عمران ومسکن سازان وعمران وبهسازی وآرزوی نوفیق در سال جاری بهاروند به عنوان رئیس اداره عمران وبهسازی کل معرفی نمود.

 وی خاطر نشان کرد: شرکت مسکن سازان مثل گذشته با  همکاری عمران وبهسازی در راستای اهداف بازآفرینی پایدار شهری اقدام نمایند.تعامل ومشارکت با یکدیگر بنا به فرمایش مقام رهبری سال اقتصاد مقامتی اقدام وعمل بتوانیم دراین راستا خدمات خوبی را به مردم عزیز استان فارس ارائه دهیم. در جهت رفاه مردم گام های اساسی بردارید.            

 

  بهاروندگفت :  معمولا جابجایی های گه اتقاق می افتد مسوول جدید دغدغه فکری دارد ومیخواهد به نحو احسن کار را پیش ببرد.تقاضای با شدت وحدت در کارها حضور داشته باشند واز فعالیت های گذشته بهره ببریم.      


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top