دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید معاون و کارشناسان دفتراموراجتماعی فرهنگی استانداری فارس از خانه محلات شیراز

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس:مهندس عابدی وآقایان مسیحی و نظری ضمن حضور در خانه محلات سهل آباد، سعدی،شیخ علی چوپان و کوشک میدان با نحوه فعالیت و کارکردخانه های محله در سال گذشته آشنا شدند.

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس:مهندس عابدی معاون محترم دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری فارس وآقایان مسیحی و نظری کارشناسان محترم این دفتر ضمن حضور در خانه محلات سهل آباد، سعدی،شیخ علی چوپان و کوشک میدان با نحوه فعالیت و کارکردخانه های محله در سال گذشته آشنا شدند.طی این بازدید مدیران خانه محلات به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته پرداختندو جهت رفع کمبودات درمحلات خود تقاضای مساعدت نمودند.درادامه مهندس عباس زاده نیز گزارشی از نیازهای تخصصی در این حوزه را به حاضرین ارائه نمود.

 

درپایان مهندس عابدی و همکارانشان ضمن اعلام خداقوت به مدیران خانه محله و حمایت های همه جانبه و بی دریغ شرکت عمران و مسکن سازان فارس،قول مساعد جهت همکاری بیش از پیش را ارائه دادند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top