سه شنبه 1 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه هیئت امنا خانه محله شهرک بهار

تاریخ انتشار:1395/1/28
  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس :اولین جلسه هیئت امنا خانه محله شهرک بهار در سال 95 برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.بر انجام وظایف به صورت جدی درسال جاری تاکید گردید.
 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس :اولین جلسه هیئت امنا خانه محله شهرک بهار در سال 95 برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.بر انجام وظایف به صورت جدی درسال جاری تاکید گردید.در این جلسه مهندس علیرضا اشرفی کارشناس ستاد بازآفرینی استان وشرکت عمران و مسکن سازان فارس حمایت قاطع از برنامه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سال جاری جهت امر بازآفرینی شهری و محلات ناکارآمد فارس  از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را اعلام نمود که مورد توجه سایر اعضائ نیز قرار گرفت.
دراین جلسه که مهندس بهرامی نژاد معاون شهرداری منطقه 2 نیز حضور داشت بر روند صحیح اجرای فعالیت ها وارتباط شورایاران و خانه محله تاکید نمود.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top