دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید از روند اجرایی پروژه نیکان

تاریخ انتشار 1395/1/28
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس: اوایل هفته گذشته ،مدیرعامل و تعدادی از مدیران بخش های مختلف شرکت از پروؤه نیکان بازدید نمودند.در این بازدید نحوه روند اجرایی این پروژه مورد بازدید قرار گرفت .
 

 اوایل هفته گذشته ،مدیرعامل و تعدادی از مدیران بخش های مختلف شرکت از پروؤه نیکان بازدید نمودند.در این بازدید نحوه روند اجرایی این پروژه مورد بازدید قرار گرفت .

همچنین کارکنان از نزدیک با چگونگی مرمت خانه محلاتی در مجاورت پروژه نیکان آشنا شدند.

درپایان بازدید مهندس اشرفی و مهندس عباس زاده توضیحاتی را در مورد روند اجرایی پروژه به مدیران شرکت ارائه نمودند.

 

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top