یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جلسه ویژه رسیدگی به مسائل اجتماعی فرهنگی محله سهل آباد

تاریخ انتشار خبر:1395/1/31

 

بنا به دعوت معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شیراز ،جلسه ای برای رسیدگی به وضعیت اجتماعی فرهنگی محله سهل آباد با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری فارس ،فرماندار شیراز و جمعی از مدیران دستگاه های متولی در فرمانداری شیراز تشکیل شد.

 

بنا به دعوت معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شیراز ،جلسه ای برای رسیدگی به وضعیت اجتماعی فرهنگی محله سهل آباد با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری فارس ،فرماندار شیراز و جمعی از مدیران دستگاه های متولی در فرمانداری شیراز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس :درابتدا دستورجلسه توسط معاون فرماندار قرائت وبه اطلاع حضار رسانده شد.موسوی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در مورد لزوم پرداختن به مسائل حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی سخنانی ایراد نمود و گفت :دولت تدبیر و امید  قصد دارد وارد عمل شود وصرفا تماشاچی مشکلات نباشد.وی ضمن اشاره به دستور مقام معظم رهبری گفت :ایشان در خصوص رسیدگی به وضعیت حاشیه نشینی کتبا دستورات خوبی دارندودر انتظار دستورات ایشان هستیم تا وضعیت را مدیریت و کنترل کنیم.وی با تشکر از شرکت عمران و مسکن سازان فارس بخصوص آقایان اشرفی و عباس زاده گفت:شناسنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این مناطق در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده وبه زودی ابلاغ خواهد شد.موسوی گفت :منابع و ساختار باید هم راستا شوند در سهل آباد ساختار و مدیریت داریم و وضعیت نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.

درادامه توضیحاتی توسط مهندس اشرفی پیرامون مسائل و مشکلات ارائه شد.وی اضافه کرد:تکالیف مشخص شده و باید کاربصورت جهادی انجام شود.در خصوص مشکلات و نحوه رفع آن توضیحاتی توسط عباس زاده و سایر مدیران حاضر در جلسه ارئه ودر سطوح مختلف تصمیمات خوبی اتخاذ گردید.

تامین روشنایی بلوار سادات ،45 طرح انجام شده انتظامی در حوزه مواد مخدر وتامین امنیت،ارتقاء مرکز بهداشت محله وتشکیل تعاونی عمران و توسعه محله سهل آباد از مصوبات این جلسه بود.

 درپایان نیز مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری فارس و مهندس اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس از همکاری کلیه دستگاه ها تشکر و قدر دانی کردند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top