جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

احداث مرکز خیریه اشتغال معلولان کم توان ذهنی در محله کوشک میدان

تاریخ انتشار خبر:1395/2/13
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس:در راستای  اجرای طرح بازآفرینی پایداری شهری (سکونتگاه های غیررسمی)درجلسه ای با حضور انجمن خیریه حمایت از کودکان استثنایی پویا ،شهردار منطقه 5 ،عضو شورای شهر شیراز،مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و مدیر بافت فرسوده  به  دعوت شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،مقرر گردید مرکزی خیریه جهت اشتغال معلولان کم توان ذهنی در محله کوشک میدان احداث گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس:در راستای  اجرای طرح بازآفرینی پایداری شهری (سکونتگاه های غیررسمی)درجلسه ای با حضور انجمن خیریه حمایت از کودکان استثنایی پویا ،شهردار منطقه 5 ،عضو شورای شهر شیراز،مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و مدیربافت فرسوده به  دعوت شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،مقرر گردید مرکزی خیریه جهت اشتغال معلولان کم توان ذهنی در محله کوشک میدان احداث گردد.

در این جلسه اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس گفت : با توجه به تحقیقات تخصصی متوجه وجود حدود 1800 معلول در منطقه کوشک میدان شدیم که با رایزنی های مختلف انجمن خیریه خیریه حمایت از کودکان استثنایی پویا متقبل احداث این مرکز در محله مذکور گردید.شهردار منطقه 5 نیز گفت : شهرداری 500 متر زمین در پارک فردوس جهت احداث این مجموعه  در نظر گرفته و آمادگی همه جانبه در این خصوص دارد.

درادامه عباس زاده گفت:می بایست در این زمینه تقسیم وظایف صورت گرفته تا هریک از طرفین بر اساس آن وظایف خود را انجام دهند.

در پایان نیز مقرر گردید تفاهم نامه ای توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این خصوص تهیه و به تایید طرفین برسد تا عملیات اجرایی هر چه سریعتر آغاز گردد.