دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری جشنواره سی راه در محور سنگ سیاه شیراز

تاریخ انتشار 1395.2.29

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس :به همت دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی ،شهرداری شیراز و حمایت های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  و شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،جشنواره سی راه در مور تاریخی سنگ سیاه  با هدف باز گرداندن جریان زندگی در بافت تاریخی فرهنگی شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس :به همت دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی فرهنگی ،شهرداری شیراز و حمایت های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  و شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،جشنواره سی راه در مور تاریخی سنگ سیاه  با هدف باز گرداندن جریان زندگی در بافت تاریخی فرهنگی شیراز برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه که با حضور دکتر مقدم نماینده اسکان بشر سازمان ملل در ایران،شهردار شیراز،مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس،مدیرعامل شرکت عمران و توسه فارس،نماینده فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز و جمعی از اساتید حوزه هنر و معماری شیراز برگزار گردید،دکتر مقدم از شهر شیراز و وضعیت بافت تاریخی فرهنگی گفت و از دست اندرکاران برگزاری جشنواره تقدیر نمود.

در ادامه این مراسم با سخنرانی شهردار شیراز ،مدیر دفتر تسهیلگری بافت تاریخی و فرهنگی ومهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس پایان یافت.

 

این جشنواره از تاریخ 25 اردیبهشت تا پایان ماه جاری در محور سنگ سیاه ادامه می یابد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top