دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برگزاری دوره آموزشی مدیران ویژه راه اندازی دفاتر تسهیلگری شهر جهرم

تاریخ انتشار خبر:95.2.29

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس دوره آموزشی مدیران ویژه راه اندازی دفاتر تسهیلگری توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس در دفتر شهردار جهرم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس دوره آموزشی مدیران ویژه راه اندازی دفاتر تسهیلگری توسط شرکت عمران و مسکن سازان فارس در دفتر شهردار جهرم برگزار گردید.

در این جلسه آقایان شیخ الاسلام ،بزنجانی و اشرفی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان فارس برای آموزش در دفتر شهردار جهرم در حضور اعضای نظام مهندسی ،سرمایه گذاران و ...حضور یافتند.

در ابتدا آقایان بزنجانی و شیخ الاسلام توضیحاتی درباب مفهوم دفتر تسهیلگری و چگونگی راه اندازی این دفاتر ارائه کردند.

در ادامه نیز دکتر فضلی شهردار جهرم  ضمن استقبال از راه اندازی دفاتر تسهیلگری قول مساعد داد افتتاح یک باب دفتر تسهیلگری در شهر جهرم درسال جاری دردستور کار قرار دهد.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top