دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید تعدادی از اعضای شورای شهر زاهدان ازمحله سهل آباد شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس تعدادی از اعضای شورای شهر زاهدان به منظور بازدید از تجارب شرکت عمران و مسکن سازان فارس در زمینه بازآفرینی محلات ناپایدار از فعالیت های خانه محله سهل آباد در سطح محله بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس تعدادی از اعضای شورای شهر زاهدان به منظور بازدید از تجارب شرکت عمران و مسکن سازان فارس در زمینه بازآفرینی محلات ناپایدار از فعالیت های خانه محله سهل آباد در سطح محله بازدید کردند.

در این بازدید ابتدا بازدید کنندگان در خانه محله حضور یافتند و دیانت مدیر خانه محله سهل آباد توضیحات مفصلی از شروع کار و روند توانمندسازی ارائه داد .در ادامه حاضرین به محل کتابخانه و کارگاه مشاغل خانگی سهل آباد رفتند و پس از بازدید از کلاس های آموزشی و استقبال مردمی از این اقدامات خانه محله  ابراز امیدواری کردند بتوانند در محله های ناکارآمد  شهر زاهدان هم از این نمونه اقدامات انجام دهند.سپس دیانت توضیحاتی را از اقدامات کالبدی و اقتصادی و اقدامات فرهنگی و اجتماعی را در قالب پاورپوینت برای حاضرین ارائه داد.

درپایان نیز مهندس عباس زاده به بازدیدکنندگان قول داد که شرکت عمران و مسکن سازان فارس آمادگی  هرگونه همکاری و آموزش و انتقال تجربیات توانمند سازی مورد نیاز مسئولان توانمندسازی شهر زاهدان را خواهد داشت.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top