سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ضرورت مدیریت آسیب های اجتماعی د رمناطق حاد و بحرانی شیراز

 

جلسه ای به منظور مدیریت و مقابله با آسیب های جتماعی و مناطق بحرانی و به ویژه مساله محور سنگ سیاه در فرمانداری برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این جلسه ابتدا مهندس عالیشوندی فرماندار شیراز ضمن تشکر از حضور دستگاه ها گفت جلسات بعدی در محله سنگ سیاه برگزار خواهد گردید.

 

جلسه ای به منظور مدیریت و مقابله با آسیب های جتماعی و مناطق بحرانی و به ویژه مساله محور سنگ سیاه در فرمانداری برگزار گردید .

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این جلسه ابتدا مهندس عالیشوندی فرماندار شیراز ضمن تشکر از حضور دستگاه ها گفت جلسات بعدی در محله سنگ سیاه برگزار خواهد گردید.وی افزود تمامی دستگاه های مسئول می بایستی نماینده تام الاختیار خود را معرفی نمایند و قرارگاه باید هرچه سریعتر در محله سنگ سیاه راه اندازی شود.عالیشوندی ادامه داد باید ظرفیت ها شناسایی شود و بازدید های میدانی منظم و مداوم در آن منطقه به همراه ارائه برنامه انجام شود.

 

درادمه برخی از از حاضرین در جلسه نظرات خودرا در این خصوص ارائه دادند.

 

مهندس موسوی مدیرکل دفتراموراجتماعی فرهنگی استانداری گفت :خوشبختانه نگاه عالمانه توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفته است که باید جهت این مهم برنامه منظم و مدونی داشته باشیم.

 

وی ادامه داد ستادی در استان های کشور به ریاست استاندار تشکیل شده تا آسیب های اجتماعی و مناطق حاد و بحرانی را مدیریت کند؛وظایف هر دستگاه در سطح ملی تعریف شده است،مهم این است که مسیر را درست و مطابق با سیاست های نظام جلو ببریم.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top