سه شنبه 8 اسفند 1402
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مصاحبه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس با صداوسیما

تاریخ انتشار:95/5/8
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس در مصاحبه ای با صدا و سیمای استان فارس در برنامه میزگرد هفته به راه های برون رفت از معضلات و آسیب های اجتماعی موجود در محله تاریخی سنگ سیاه گفت : نحوه برخورد با آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در بافت های تاریخی متفاوت از دیگر محلات است و به نظر من می بایست به طور متفاوت به این مساله توجه داشت.ازاین رو نظریه ذیل برای بافت تاریخی شیراز پیشنهاد می گردد:

مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس در مصاحبه ای با صدا و سیمای استان فارس در برنامه میزگرد هفته به راه های برون رفت از معضلات و آسیب های اجتماعی موجود در محله تاریخی سنگ سیاه گفت : نحوه برخورد با آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در بافت های تاریخی متفاوت از دیگر محلات است و به نظر من می بایست به طور متفاوت به این مساله توجه داشت.ازاین رو نظریه ذیل برای بافت تاریخی شیراز پیشنهاد می گردد:

"پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی"(CPTED)

Crime prevention through environmental design

طراحی مناسب و استفاده درست از محیط می تواند علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم ،کیفیت محیط زندگی را بهبود بخشیده و ترس از وقوع جرم را کاهش دهد.در حقیقت این رویکرد بر شرایط پیرامون جرم متمرکز است تا بر روی عامل جرم و مجرم.

سه عنصر اصلی در وقوع جرم: 1-مجرم 2-قربانی 3-محل وقوع جرم

حذف هرکدام از اضلاع این مثلث موجب می گردد جرم اتفاق نیفتد.کم هزینه ترین روش برای عدم وقوع جرم،حذف محل وقوع جرم از مثلث جرم است به این معنی که با طراحی محیطی مناسب می توان محل وقوع جرم را برای فعالیت مجرمان نامناسب ساخت.

 

  ارکان و عناصر این نظریه:

1-تعیین قلمرو (قلمروگرایی)

تعصب نسبت به محله ،مکان و دل بستگی نسبت به آن،یکی شدن با اهداف مکان و...

طراحی باید به گونه ای باشد تا فضاهای عمومی،خصوصی و نیمه خصوصی از یکدیگر متمایز باشند زیرا اگر این فضاها تفکیک شوند هر فرد نسبت به فضای خود احساس تعلق خواهد کرد.

2-نظارت یا مراقبت

اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت اگرچه به واقع نیز اینگونه نباشد احتمال ارتکاب جرم توسط وی کم می شود.

دوعامل توقف جرم:1-نشانه ها و علایم تصرف 2-نظارت

نظارت بر سه گونه است:

·       نظارت طبیعی و غیر رسمی (منزل به گونه ای است که بر قسمت های مشاع نظیر پارکینگ نظارت دارد)

·       نظارت رسمی:استفاده از نگهبانان یا محافظ امنیتی

·       نظارت مکانیکی:بهبود روشنایی و نصب دوربین های مدار بسته

3-کنترل دسترسی یا ورودی ها:جلوگیری از ورودی های نامنظم و بی قاعده.

4-تصویر و نگهداری از فضا: نگهداری بهتر از محیط علاوه بر افزایش قلمرو گرایی در میان ساکنین احساس تعلق به فضا را ارتقا می دهد و کوچکترین انحراف و خطایی در این محیط با واکنش روبرو خواهد شد. یک پنجره شکسته و تعمیر نشده خود نشانه ای از این است که هیچکس نگران نیست و بنا بر این شکستن پنجره های بیشتر هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

5-سخت کردن آماج جرم : به این معنا که اشیائی که معمولا مورد تخریب یا سرقت واقع می شوند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت مصون بمانند.

 

6-فعالیت پشتیبانی: شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنین در جهت استفاده ئ حضور بیشتر در فضا است تا چشمان ناظر در مکان افزایش یابند و این مانع از ارتکاب جرم می شود.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top