سه شنبه 28 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

برنامه ها و سیاست های شرکت ملاک عمل دستگاههای مدیریت شهری در كاهش آسيب هاي اجتماعي

تاریخ انتشار : 1395/05/26
معاون وزیر راه و شهر سازی  با اشاره  به  نشست شوراي اجتماعي كشور اظهار داشت : در راستاي هم افزايي و هماهنگي برنامه ها و اقدامات دستگاه هاي دخيل در فرايند ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي ناكارآمد و به پيشنهاد شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي، شوراي اجتماعي كشور مصوب نمود: محلات هدف شناسايي شده و مصوب ستادهاي بازآفريني شهري ملاك عمل كليه دستگاه ها قرار گرفته و برنامه ها و اقدامات كاهش آسيب هاي اجتماعي در اين محدوده ها و محلات متمركز شوند.
معاون وزیر راه و شهر سازی  با اشاره  به  نشست شوراي اجتماعي كشور اظهار داشت : در راستاي هم افزايي و هماهنگي برنامه ها و اقدامات دستگاه هاي دخيل در فرايند ساماندهي و توانمندسازي بافتهاي ناكارآمد و به پيشنهاد شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي، شوراي اجتماعي كشور مصوب نمود: محلات هدف شناسايي شده و مصوب ستادهاي بازآفريني شهري ملاك عمل كليه دستگاه ها قرار گرفته و برنامه ها و اقدامات كاهش آسيب هاي اجتماعي در اين محدوده ها و محلات متمركز شوند.

  دکتر محمد سعید ایزدی  گفت : در اين راستا مقرر شد، شوراي اجتماعي كشور به عنوان هماهنگ كننده ، شرايط را براي هم راستا سازي و هم افزايي اقدامات دستگاه هاي مختلف را به عنوان نهاد تلفيق سياستها، برنامه ها و اقدامات بر عهده داشته باشد.

 مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود:  كليه دستگاه ها موظف اند گزارش اقدامات خود را در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي تا دهم  آبان ماه جهت استحضار مقام معظم رهبري به شوراي اجتماعي كشور ارائه كنند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top