دوشنبه 28 خرداد 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری پایذاز از فعالیت های توانمندسازی شهر مقدس شیراز

 

تاریخ انتشار95/5/30

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس به منظور اطلاع از فعالیت های توانمندسازی در شهر شیراز جناب مهندس متمول به همراه خانم اسکندری با حضور در محلات مختلف با این اقدامات از نزدیک آشنا شدند.در این بازدید یک روزه سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضمن بازدید از خانه محله سهل آباد ،مهدی آباد،وکارگاه اقتصادی مشاغل خانگی سهل آباد با ساکنان محلات مذکور به گفتگو پرداختند

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس به منظور اطلاع از فعالیت های توانمندسازی در شهر شیراز جناب مهندس متمول به همراه خانم اسکندری با حضور در محلات مختلف با این اقدامات از نزدیک آشنا شدند.در این بازدید یک روزه سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضمن بازدید از خانه محله سهل آباد ،مهدی آباد،وکارگاه اقتصادی مشاغل خانگی سهل آباد با ساکنان محلات مذکور به گفتگو پرداختند و از تاثیر گذاری اقدامات صورت گرفته و مشارکت های مردمی و دستگاه های مختلف ابراز خرسندی نمودند.

 

سپس در حضور ایشان از زمین پروژه های پیشنهادی جهت احداث مراکز مختلف از محل اعتبارات حرمین مطهر بازدید به عمل آمد و ایشان قول مساعد برای پیگیری این موضوع را دادند.

همچنین در ادامه ایشان از پروژه نیکان نیز بازدید کرده وبا بخش های مختلف این پروژه نیز آشنا و نظرات خود را عنوان نمودند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top