دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

ضرورت گفتمان سازی اجتماعی در برنامه های بلند مدت/ نوسازی بافت‌ فرسوده حرکت عقلانی در راستای کاهش فقر

 
تاریخ انتشار خبر:1395/6/16
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ضرورت گفتمان سازی اجتماعی در برنامه های بلند مدت/ نوسازی بافت‌های فرسوده حرکت عقلانی در راستای کاهش فقر است
 
دکتر علی ربیعی بیان داشت: اگر کاری برای مردم انجام می شود، باید گفتمان اجتماعی را به نوعی انتقال دهیم که آثار آن در آینده برای مردم باقی بماند.  دکتر علی ربیعی در نشست امضای تفاهم نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی و امضای تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بیان داشت: طرح ستاد بازآفرینی شهری راه حلی عقلانی در راستای بهبود و ارتقای زندگی مردم است که آثار بلند مدت خود را در توانمندسازی جامعه نشان می دهد.
دکتر علی ربیعی بیان داشت: اگر کاری برای مردم انجام می شود، باید گفتمان اجتماعی را به نوعی انتقال دهیم که آثار آن در آینده برای مردم باقی بماند.  دکتر علی ربیعی در نشست امضای تفاهم نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی و امضای تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بیان داشت: طرح ستاد بازآفرینی شهری راه حلی عقلانی در راستای بهبود و ارتقای زندگی مردم است که آثار بلند مدت خود را در توانمندسازی جامعه نشان می دهد.
وی با بیان این که موضوع بهسازی و نوسازی شهری یک پروژه بزرگ اجتماعی است که در بلند مدت نتایج و آثار اساسی را به دنبال دارد، بیان داشت: برای این که متمرکز و هدفمند عمل کنیم نیاز به گفتمان سازی عمومی است.
دکتر علی ربیعی بیان داشت: اگر کاری برای مردم انجام می شود، باید گفتمان اجتماعی را به نوعی انتقال دهیم که آثار آن در آینده برای مردم باقی بماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که این وزارت خانه مسؤولیت مبارزه با فقر و ارتقای رفاه اجتماعی را برعهده دارد، بیان داشت: مهم ترین و نخستین راهکار مبارزه و کاهش فقر، راستگویی و پرهیز از دورغ به فقرا  است.
وی در ادامه اظهار داشت: بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی یک حرکت عقلانی در راستای کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی است که از  منظر معاونت رفاه این وزارت خانه می تواند به عنوان نوعی از برنامه توانمندسازی بخشی از  جامعه در کاهش فقر مؤثر باشد.
دکتر علی ربیعی بیان داشت: بخشی از برنامه های این وزارت خانه در موضوع بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی توسط سازمان آموزش فنی و  حرفه ای کشور دنبال می شود که در این راستا آموزش های سیار راه اندازی شده است و باید به سمت آموزش های الکترونیکی هم حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اولویت موضوع حاشیه نشینی در استان های مرزی و کم برخوردار بیان داشت: در این استان ها همپوشانی حاشیه نشینی و قوم گرایی منجر به فقر، بیکاری، ناتوانی و ایجاد رفتارهای آسیب گستر شده است و تمرکز ما باید در استان هایی با محرومیت های چندگانه و مضاعف باشد.
دکتر علی ربیعی در ادامه  افزود: استراتژی تأمین اجتماعی و به ویژه بخش اعظم طرح بیمه سلامت در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ  اجرا شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت: ایجاد تعاونی های محلی راهکاری است که در مناطق حاشیه نشین دنبال می کنیم و تعاون در این مناطق باید گسترش یابد.
وی با تأکید بر احیای محله گرایی افزود: محله ها بخشی از سرمایه های اجتماعی دولت ها ، جوامع و گروه های اجتماعی را پوشش می دهند که با احیای آن ها سرمایه های اجتماعی دولت افزایش می یابد.
دکتر علی ربیعی در خاتمه بیان داشت: این وزارت خانه در مسیر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی تمام توان خویش را به کار خواهد گرفت.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top