دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

تحویل رسمی منزل تاریخی شفیعی اردکانی به دانشگاه هنر شیراز

تاریخ انتشار:1395/8/12
منزل تاریخی شفیعی اردکانی واقع در بافت تاریخی شیرازتوسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران خریداری گردیده بود صبح امروز در حضور قائم مقام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و مسئولین استان ، جهت کاربری متناسب با ارزش تاریخی آن  ودر راستای بازآفرینی شهری و بالا بردن سطح فرهنگی منطقه ،بصورت رسمی به دانشگاه هنر شیراز واگذار شد.

به گزارش مرمت گران میراث ماندگار وابسته به شرکت عمران و مسکن سازان فارس این منزل تاریخی شامل 854 متر مربع عرصه  و770 مترمربع اعیان و 23 عدد اتاق می باشد که در محله سنگ سیاه و گذر تاریخی حاج زینل قرار گرفته است.

در طی این مراسم مهندس عشایری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، مهندس رضاییان معاون عمرانی استاندار فارس، مهندس موسوی مدیر کل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری، مهندس بهاروند مدیر عمران و بهسازی فارس، مهندس اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس، دکتر محمد باقرنگهبان معاون آموزشی دانشگاه هنر، دکتر علی اسدی پورمدیر امور پژوهشی و فن آوری، دکتر گواهی مدیر دفتر تسهیلگری بافت تاریخی فرهنگی شیراز و جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز حضور داشتند.

طی بازدید از این منزل تاریخی آقای دکتر محمد باقر نگهبان معاون آموزشی دانشگاه و دکترامین محمود زاده از اساتید برجسته دانشگاه ضمن تشکر ویژه از آقای اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس، در رابطه با برنامه های پیش بینی شده در خصوص مرمت این بنای تاریخی و کاربری جدید آن به عنوان بخشی از دانشگاه هنر صحبت هایی بعمل آوردند.

خاطرنشان می گردد اقدامات واگذاری خانه تاریخی شفیعی اردکانی به دانشگاه هنر شیراز در قالب قرارداد به روش BOT می باشد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top