دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

مهندس اشرفی:اگرهرمتقاضی برای 200 واحد هم تسهیلات بافت فرسوده بخواهد پرداخت صورت خواهد گرفت

تاریخ انتشار:95/9/14

 مهندس اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس در مصاحبه ای با روزنامه خبر جنوب اعلام کرد این شرکت آمادگی کامل جهت معرفی متقاضیان تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری را در تمام استان فارس به بانک های عامل که عمدتا بانک مسکن می باشد را دارد.

مهندس اشرفی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس در مصاحبه ای با روزنامه خبر جنوب اعلام کرد این شرکت آمادگی کامل جهت معرفی متقاضیان تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری را در تمام استان فارس به بانک های عامل که عمدتا بانک مسکن می باشد را دارد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس اشرفی در مصاحبه ای که در روز یکشنبه مورخ 14 آذر ماه سال 1395 در روزنامه خبر جنوب منتشر شد گفت باید به وضع محلات ناکارآمد رسیدگی بیشتری کرد.وی ادامه داد محلات ناکارآمد شامل بافت های فرسوده،بافت های تاریخی و سکونتگاه های غیر رسمی می باشد که البته با توجه به همپوشانی بافت فرسوده و بافت تاریخی در مواردی سکونتگاه های غیر رسمی در دل این نقاط نیز قرار دارد و مشکلات عدیده ای را در بحث حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی پدید آورده است.

سپس وی به تشریح مسائل حاشیه نشینی و راه های مقابله با آن و همچنین تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده پرداخت که متن کامل مصاحبه ایشان در ذیل آورده شده است.