سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و رییس اداره عمران و بهسازی فارس از نمایشگاه دهه فجر

مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و مهندس بهاروند رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از نمایشگاه دستاورد های خانه های محله شیراز بازدید به عمل آوردند.

تاریخ انتشار:1395/11/18

مهندس اشرفی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس و مهندس بهاروند رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از نمایشگاه دستاورد های خانه های محله شیراز بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این بازدید که بیشتر به منظور تشویق غرفه داران این نمایشگاه به عمل آمد اشرفی و بهاروند به همراه سایر همکاران خود ساعتی را به بازدید از این نمایشگاه و صحبت با غرفه داران پرداختند.

در طی این بازدید غرفه داران این نمایشگاه مراتب رضایت مندی و تشکر خود را به جهت نظم در برگزاری و امکانات مناسب این نمایشگاه از مسئولان مربوطه اعلام داشتند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top