دوشنبه 4 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از شرکت عمران و مسکن سازان فارس:

تاریخ انتشار:95/12/7

 مهندس تکاور مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس روز پنجشنبه مورخ 95/12/5 از شرکت عمران و مسکن سازان فارس بازدیدی به عمل آوردند.

 مهندس تکاور مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس روز پنجشنبه مورخ 95/12/5 از شرکت عمران و مسکن سازان فارس بازدیدی به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این بازدید مهندس تکاور پس از آشنایی با تمامی کارمندان این شرکت و وظایف آنان برای کارمندان و مدیران شرکت آرزوی موفقیت کرد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top