جمعه 29 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

بازدید تیم "اکو" از پارک کوشک میدان و خانه محله

تاریخ انتشار:1395/12/9
تیم اکو متشکل ازخانم آندرولا کامینار مدیرکل آفریقا،آسیا،آمریکای لاتین،کارائیب و اقیانوس آرام در دفترمرکزی اکو دربروکسل،آقای کارلوس آلفونسو رئیس دفتر آسیای مرکز قفقاز و اوکراین در آلماتی قزاقستان،خانم لاله ونسر مسئول بخش ایران در دفتر مرکزی اکو در بروکسل،خانم دیزی دل مدیرکل منطقه ای آسیا و اقیانوس آرام کمیساریای عالی پناهندگان در ایران و آقای سیوانکا داناپالا نماینده کمیسر عالی پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (نهم)9 اسفندماه 95 از چگونگی فعالیتهای خانه محله کوشک میدان و بوستانی که با مشارکت شهرداری کمیساریا و اداره کل امور اتباع بازسازی گردیده،بازدید کردند.

تیم اکو متشکل از خانم آندرولا کامینار مدیر کل آفریقا،آسیا،آمریکای لاتین،کارائیب و اقیانوس آرام در دفتر مرکزی اکو در بروکسل،آقای کارلوس آلفونسو رئیس دفتر آسیای مرکز قفقاز و اوکراین در آلماتی قزاقستان،خانم لاله ونسر مسئول بخش ایران در دفتر مرکزی اکو در بروکسل،خانم دیزی دل مدیرکل منطقه ای آسیا و اقیانوس آرام کمیساریای عالی پناهندگان در ایران و آقای سیوانکا داناپالا نماینده کمیسر عالی پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (نهم)9 اسفندماه 95 از چگونگی فعالیتهای خانه محله کوشک میدان و بوستانی که با مشارکت شهرداری کمیساریا و اداره کل امور اتباع بازسازی گردیده،بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان فارس در این بازدید ابتدا اسکندری معاون شهردار منطقه 5 ضمن خوشامد گویی ،آمادگی آن شهرداری را جهت ادامه فعالیت ها با تمام توان اعلام نمود.

در ادامه مهندس زارعی عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز مشخصاتی از محله کوشک میدان ارائه و در خصوص عدم تفاوت میان اتباع و هموطنان توضیحات مختصری داد.

 سپس خانم رضایی مدیر خانه محله کوشک میدان به همراه عباس زاده مدیر بازآفرینی پایدار شرکت عمران و مسکن سازان فارس از اهداف خانه محله و لزوم احداث چنین مراکزی در سطح محلات ناکارآمد گفتند و شرح مختصری از چگونگی خدمات ارائه شده در بخش های فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ارائه نمودند.

درپایان نیز اعضای تیم اکو با پناهندگان به گفتگو پرداختند و از اقدامات انجام شده قدردانی نمودند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top